Advocaat Brandschade - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Advocaat brandschade

Boeken van een advocaat brandschade

Zoekt u een advocaat vanwege een brandschade, rookschade en/of blusschade, waarbij de verzekeraar van uw opstal- of brandverzekering niet uitkeert? Wanneer brand uitbreekt in een pand, brengt dat veel leed en schade met zich mee. De verzekerde gaat dan een periode van onzekerheid in, terwijl de verzekeraar allerlei onderzoeken wenst te doen. Als de verzekeraar dan ook nog eens niet wilt uitkeren of een lager dan verwacht bedrag wilt gaan uitkeren, is dat een reden om een verzekeringsadvocaat in te schakelen.

Ook gebeurt het regelmatig dat de verzekeraar géén standpunt inneemt, waardoor het hele proces grote vertraging oplevert. Een verzekeringsadvocaat kan u dan begeleiden om het proces te versnellen.

Advocaten met juridische expertise in zaken over brandschade en brandverzekeringen

Advocatenkantoor Phea heeft ruime ervaring in verzekeringszaken en is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht. Wij weten welke stappen genomen moeten worden om tot uitkering van de schade te komen. Door onze grote ervaring met verzekeringszaken kunnen wij ook inschatten welke stappen de verzekeraar gaat zetten in bepaalde zaken, zoals bij brandschade. Advocatenkantoor Phea zal ook direct actie ondernemen, wanneer bijvoorbeeld een eigen onderzoeker ingeschakeld  moet worden. Ook kan gevraagd worden om een voorschot van de verzekeraar.

Voorbeelden van argumenten van verzekeraars bij brandschade

In de gevallen waarin de verzekeraar de uitkering van de schade weigert, voert de verzekeraar vaak allerlei argumenten aan om de uitkering te weigeren. Voorbeelden van gronden zijn:

  • De verzekeraar doet een beroep op schending van de mededelingsplicht, te late melding, opzettelijke misleiding etc.
  • De verzekeraar vindt dat de verzekerde het aanvraagformulier van de opstal- of brandverzekering verkeerd heeft ingevuld bij bijvoorbeeld de bouwaard, de alarminstallatie, de gebruikte afvalcontainers, etc.
  • De verzekeraar stelt dat de verzekerde bepaalde verplichtingen uit de brand- of opstalverzekering niet is nagekomen, bijvoorbeeld de elektra in het pand is niet (periodiek) gekeurd volgens de NEN normen (NEN 1010, NEN 3140) of de verkeerde afvalbakken zijn gebruikt volgens de verzekeraar.
  • De verzekerde wordt beschuldigd van brandstichting.
  • De verzekeraar vindt dat er sprake is van fraude bij het begroten van de schade.
  • De verzekeraar stelt dat sprake is van zogenaamde risicoverzwaring, zoals een gewijzigde bestemming (restaurant in plaats van een cateringbedrijf), langdurige vakantie, leegstand etc., terwijl de verzekerde dit volgens de verzekeraar had moeten melden. Als de verzekerde dit had gemeld, was de verzekering volgens de verzekeraar niet voortgezet.

Dit is een kleine greep uit de argumenten die gebruikt worden in brandschadezaken door verzekeraars om de dekking te weigeren. Niet alle argumenten staan hier tussen. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn in uw zaak. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op met een advocaat brandschade

Advocatenkantoor Phea is een in het verzekeringsrecht gespecialiseerd advocatenkantoor. Wij kiezen ervoor om enkel de belangen van verzekerden te behartigen om tegenstrijdige belangen te voorkomen. U kunt er zeker van zijn dat uw belang voorop staat bij Advocatenkantoor Phea. Mr. T.W. Phea, oprichter van Advocatenkantoor Phea, is een verzekeringsadvocaat die ook de specialisatieopleiding Verzekeringsrecht heeft gevolgd bij de Academie voor de Rechtspraktijk. Mr. T.W. Phea is cum laude (met lof) geslaagd voor deze specialisatieopleiding. Advocatenkantoor Phea adviseert en procedeert met regelmaat in kleine en grote verzekeringszaken.

Heeft u vragen over een eigen verzekeringskwestie? Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor een Second Opinion? Advocatenkantoor Phea kan als gespecialiseerde verzekeringsadvocaat uitkomst bieden. Neem contact met ons op.

Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact