Advocaat verzekeringsrecht | Advocatenkantoor Phea in Arnhem
Vragen of interesse? Neem contact op!

Advocaat verzekeringsrecht

Advocaat verzekeringsrecht

Zoekt u een advocaat verzekeringsrecht vanwege een (dreigend) conflict met de verzekeraar? Een gespecialiseerde advocaat verzekeringsrecht kan uitkomst bieden. Hieronder wordt uitgelegd wat een advocaat verzekeringsrecht is en wat een advocaat verzekeringsrecht doet. Ook worden voorbeelden gegeven van zaken op het gebied van het verzekeringsrecht die Advocatenkantoor Phea onder andere voor u in behandeling kan nemen.

Wat is een advocaat verzekeringsrecht?

Een advocaat verzekeringsrecht is een in het verzekeringsrecht gespecialiseerde advocaat, ook wel advocaat gespecialiseerd in verzekeringen genoemd. Een advocaat verzekeringsrecht behartigt in conflicten vaak de belangen van ofwel de verzekerde, de verzekeraar en/of de tussenpersoon. In sommige gevallen heeft de advocaat verzekeringsrecht om de deskundigheid verder te vergroten een specialisatieopleiding Verzekeringsrecht gevolgd.

Advocatenkantoor Phea is een in het verzekeringsrecht gespecialiseerd advocatenkantoor. Wij behartigen alleen de belangen van verzekerden om mogelijk tegenstrijdige belangen te voorkomen. U kunt er zeker van zijn dat uw belang als verzekerde voorop staat bij Advocatenkantoor Phea. Mr. T.W. Phea, partner bij Advocatenkantoor Phea, is een advocaat verzekeringsrecht die ook de specialisatieopleiding Verzekeringsrecht heeft gevolgd. Mr. T.W. Phea is cum laude (met lof) geslaagd voor deze specialisatieopleiding. Advocatenkantoor Phea heeft veel ervaring op het gebied van het verzekeringsrecht en procedeert met regelmaat in kleine en grote verzekeringsrechtzaken.

Welke verzekeringsrechtzaken behandelt Advocatenkantoor Phea

Advocatenkantoor Phea behandelt tal van zaken op het gebied van het verzekeringsrecht. Om u een beeld te geven hiervan, worden hieronder enkele voorbeelden van zaken aangehaald:

  • De verzekeraar weigert uit te keren en doet bijvoorbeeld een beroep op schending van de mededelingsplicht, schending van de informatieplicht, verzwijging strafrechtelijk verleden of zegt dat sprake is van een te late melding, opzettelijke misleiding etc.
  • De verzekeraar stelt dat sprake is van verzekeringsfraude en registreert de persoonsgegevens van de verzekerde extern bij de stichting CIS te Zeist, terwijl geen sprake is van opzettelijke misleiding van de verzekeraar.
  • Aanvullend doet de verzekeraar ook een melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), ook wel Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars genoemd, waardoor de verzekerde belemmerd wordt bij het vinden van een baan in de financiële sector.
  • Voor juridische kosten heeft de verzekerde een rechtsbijstandverzekering afgesloten en de verzekerde wilt bij een conflict bijgestaan worden door een zelf gekozen advocaat. De verzekerde heeft immers recht op vrije advocaatkeuze. De rechtsbijstandsverzekeraar weigert echter hier medewerking te verlenen door bijvoorbeeld te stellen dat de zaak geen kans van slagen heeft. De verzekerde kan zijn/haar zaak laten nakijken door een advocaat die als scheidsrechter optreedt en een advies schrijft. De rechtsbijstandsverzekeraar moet hiervoor betalen.
  • Nadat er brandschade is opgetreden, neemt de brandverzekeraar na geruime tijd en diverse onderzoeken geen standpunt in over de dekking of weigert tot dekking over te gaan door bijvoorbeeld een beroep te doen op een garantieclausule.
  • De verzekerde wordt aansprakelijk gesteld door een derde en dient een claim in bij zijn/haar aansprakelijkheidsverzekeraar voor particulieren of bedrijven. De aansprakelijkheidsverzekeraar stelt echter dat er geen dekking is.
  • De verzekerde heeft zijn/haar woonhuis verzekerd met een opstalverzekering en de opstalverzekeraar weigert (volledige) uitkering bij een schade. De opstalverzekeraar stelt dat sprake is van risicoverzwaring, zoals een gewijzigde bestemming, langdurige vakantie, leegstand etc. De verzekerde heeft dit niet gemeld en volgens de opstalverzekeraar zou de opstalverzekering volgens de verzekeraar niet zijn voortgezet.
  • De verzekerde heeft een autoverzekering afgesloten en lijdt schade als gevolg van bijvoorbeeld diefstal (gedeeltelijk of geheel) of vandalisme. De autoverzekeraar laat technisch onderzoek verrichten of stelt een toedrachtsonderzoek in. Op basis van één of meer rapporten wordt door de autoverzekeraar gezegd dat de feiten anders liggen dan wat verzekerde had aangegeven waardoor dekking komt te vervallen.
  • De verzekerde heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten en raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. De verzekerde dient een claim in bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, waarna die arbeidsongeschiktheidsverzekeraar na diverse onderzoeken stelt dat het gaat om een ziekte of kwaal uit het verleden die niet is vermeld op het aanvraagformulier. De verzekeraar stelt dan bij bekendheid destijds geen verzekering afgesloten te hebben.

Met de hiervoor gegeven voorbeelden, wordt slechts een greep gedaan naar de verschillende zaken op het gebied van het verzekeringsrecht. Elk geschil is natuurlijk anders.

Heeft u vragen over een eigen geschil met de verzekeraar? Of wilt u een zaak die behandeld wordt door uw rechtsbijstandsverzekeraar voorleggen aan een advocaat? Advocatenkantoor Phea kan als gespecialiseerde advocaat verzekeringsrecht uitkomst bieden. Neem contact met ons op.

Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact