Zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? | Advocatenkantoor Phea
Vragen of interesse? Neem contact op!

Zoekt u een advocaat verzekeringsrecht?

Advocaat verzekeringsrecht

Zoekt u een advocaat verzekeringsrecht vanwege een (dreigend) conflict met de verzekeraar? Een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht kan bij zo’n conflict uw belangen behartigen. Hieronder wordt uitgelegd wat een advocaat verzekeringsrecht is en wat wij doen. Ook worden voorbeelden gegeven van zaken op het gebied van het verzekeringsrecht die Advocatenkantoor Phea onder andere in behandeling neemt.

Wat is een advocaat verzekeringsrecht?

Een advocaat verzekeringsrecht is gespecialiseerd in verzekeringen. De advocaat behartigt in conflicten vaak de belangen van ofwel de verzekerde, de verzekeraar en/of de tussenpersoon. In sommige gevallen heeft de advocaat om de deskundigheid verder te vergroten een specialisatieopleiding Verzekeringsrecht gevolgd.

Advocatenkantoor Phea is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht. Wij behartigen alleen de belangen van verzekerden om mogelijk tegenstrijdige belangen te voorkomen. U kunt er zeker van zijn dat uw belang als verzekerde voorop staat bij Advocatenkantoor Phea. Mr. T.W. Phea, partner bij Advocatenkantoor Phea, is een advocaat verzekeringsrecht die ook de specialisatieopleiding Verzekeringsrecht heeft gevolgd. Mr. T.W. Phea is cum laude (met lof) geslaagd voor deze specialisatieopleiding.

Welke verzekeringsrechtzaken behandelt Advocatenkantoor Phea?

Wij hebben veel ervaring op het gebied van het verzekeringsrecht en behandelen op dit gebied tal van zaken. Bovendien procederen wij regelmatig in zowel kleine als grote verzekeringsrechtzaken. Hieronder staan een aantal voorbeelden van zaken waarin wij uw belangen kunnen behartigen:

De verzekerde wordt gemeld bij stichting CIS

De verzekeraar stelt dat sprake is van verzekeringsfraude en registreert de persoonsgegevens van de verzekerde extern bij de stichting CIS te Zeist, terwijl geen sprake is van opzettelijke misleiding van de verzekeraar.

Verzekerde wordt gemeld bij het CBV

Aanvullend doet de verzekeraar ook een melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), ook wel Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars genoemd, waardoor de verzekerde belemmerd wordt bij het vinden van een baan in de financiële sector.

De verzekeraar weigert een uitkering

De verzekeraar weigert uit te keren en doet bijvoorbeeld een beroep op schending van de mededelingsplicht, schending van de informatieplicht, verzwijging strafrechtelijk verleden of zegt dat sprake is van een te late melding, opzettelijke misleiding etc.

Rechtsbijstandsverzekeraar weigert medewerking bij het kiezen van een advocaat

Voor juridische kosten heeft de verzekerde een rechtsbijstandverzekering afgesloten en de verzekerde wilt bij een conflict bijgestaan worden door een zelf gekozen advocaat. De verzekerde heeft immers recht op vrije advocaatkeuze. De rechtsbijstandsverzekeraar weigert echter hier medewerking te verlenen door bijvoorbeeld te stellen dat de zaak geen kans van slagen heeft. De verzekerde kan zijn/haar zaak laten nakijken door een advocaat die als scheidsrechter optreedt en een advies schrijft. De rechtsbijstandsverzekeraar moet hiervoor betalen.

Brandverzekeraar werkt niet mee na brandschade

Nadat er brandschade is opgetreden, neemt de brandverzekeraar na geruime tijd en diverse onderzoeken geen standpunt in over de dekking of weigert tot dekking over te gaan door bijvoorbeeld een beroep te doen op een garantieclausule.

Claim arbeidsongeschiktheid wordt afgekeurd

De verzekerde heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten en raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. De verzekerde dient een claim in bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, waarna die arbeidsongeschiktheidsverzekeraar na diverse onderzoeken stelt dat het gaat om een ziekte of kwaal uit het verleden die niet is vermeld op het aanvraagformulier. De verzekeraar stelt dan bij bekendheid destijds geen verzekering afgesloten te hebben.

Geen dekking van de aansprakelijkheidsverzekeraar

De verzekerde wordt aansprakelijk gesteld door een derde en dient een claim in bij zijn/haar aansprakelijkheidsverzekeraar voor particulieren of bedrijven. De aansprakelijkheidsverzekeraar stelt echter dat er geen dekking is.

Opstalverzekeraar weigert uitkering bij schade

De verzekerde heeft zijn/haar woonhuis verzekerd met een opstalverzekering en de opstalverzekeraar weigert (volledige) uitkering bij een schade. De opstalverzekeraar stelt dat sprake is van risicoverzwaring, zoals een gewijzigde bestemming, langdurige vakantie, leegstand etc. De verzekerde heeft dit niet gemeld en volgens de opstalverzekeraar zou de opstalverzekering volgens de verzekeraar niet zijn voortgezet.

Autoverzekeraar weigert uitkering bij schade

De verzekerde heeft een autoverzekering afgesloten en lijdt schade als gevolg van bijvoorbeeld diefstal (gedeeltelijk of geheel) of vandalisme. De autoverzekeraar laat technisch onderzoek verrichten of stelt een toedrachtsonderzoek in. Op basis van één of meer rapporten wordt door de autoverzekeraar gezegd dat de feiten anders liggen dan wat verzekerde had aangegeven waardoor dekking komt te vervallen.

Met de hiervoor gegeven voorbeelden, wordt slechts een greep gedaan naar de verschillende zaken op het gebied van het verzekeringsrecht. Elk geschil is natuurlijk anders.

Wilt u graag een beroep op ons doen?

Heeft u vragen over een eigen geschil met de verzekeraar? Of wilt u een zaak die behandeld wordt door uw rechtsbijstandsverzekeraar voorleggen aan een advocaat verzekeringsrecht? Advocatenkantoor Phea kan uitkomst bieden. Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact