Huurprijsverlaging of huurprijsverhoging bij bedrijfsruimtes - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Huurprijsverlaging of huurprijsverhoging bij bedrijfsruimtes

Gepubliceerd: 18/04/2014


Stel dat u als huurder of verhuurder vindt dat de afgesproken huurprijs te hoog of te laag, dan kunt u natuurlijk ten eerste met uw huurder of verhuurder hierover in onderhandeling treden om een huurprijsverhoging of een huurprijsverlaging te bewerkstelligen. Indien partijen onderling tot een gewenste huurprijs kunnen komen, kan dit tot een aanpassing van de huurprijs in de huurovereenkomst leiden.  Stel dat partijen er echter onderling niet uitkomen: verhuurder gaat niet akkoord met een huurprijsverlaging of huurder gaat niet akkoord met een huurprijsverhoging. Dan kunt u of kan een door u ingeschakelde huurrecht advocaat de rechter om een huurprijswijziging vragen. Wanneer kan huurprijswijziging bij de rechter worden gevorderd en hoe gaat dit in zijn werk?

Wanneer kan de huurprijs worden gewijzigd?

Huurprijsverhoging of huurprijsverlaging kan niet op ieder moment bij de rechter worden gevorderd. Daarnaast moet het gaan om een zogenoemde ‘middenstandbedrijfsruimte’(ook wel: ‘290-ruimte’ genoemd). Middenstandbedrijfsruimtes zijn onder andere restaurants, supermarkten, winkelruimtes, afhaalcentra en cafetaria’s.

Huurprijswijziging kan op verschillende momenten worden gevorderd. Het eerste moment is na afloop van de eerste huurperiode. De eerste huurperiode voor bedrijfsruimtes is doorgaans een periode van vijf jaar. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan telkens wijziging van de huurprijs worden gevorderd, indien ten minste vijf jaren zijn verstreken sinds de vorige door partijen of door de rechter vastgestelde gewijzigde huurprijs is ingegaan of bij de rechter een wijziging van de huurprijs is gevorderd.

Verplicht huurprijsadvies

Voordat een procedure tot huurprijswijziging bij de rechter kan worden gestart, moet eerst een huurprijsadvies door één of meer deskundigen worden opgesteld. Zonder een huurprijsadvies zal de rechter uw zaak namelijk niet in behandeling nemen.

Huurder en verhuurder kunnen gezamenlijk één of meer deskundige(n) aanstellen om een huuradvies op te laten stellen. Dit lukt niet altijd, omdat de belangen van de huurder en de verhuurder in een huurprijswijzigingsprocedure recht tegenover elkaar staan. De huurder wilt immers een lager huurprijs, terwijl de verhuurder belang heeft bij een hoger huurprijs. Om die reden is in de wet opgenomen op verzoek van de huurder of verhuurder de rechter één of meer deskundigen zal aanwijzen.

De rechter is overigens niet verplicht om het huurprijsadvies van de deskundige te volgen. Als er bijvoorbeeld redenen zijn om te twijfelen aan de juistheid van het huurprijsadvies, dan kan de rechter zelf een (andere) deskundige benoemen om een ander huurprijsadvies op te laten stellen.

Wie zijn de deskundigen die een huurprijsadvies kunnen opstellen? Deskundigen zijn meestal makelaars en taxateurs. In het verleden werd ook vaak de ‘bedrijfshuuradviescommissie’ van de Kamer van Koophandel ingeschakeld, omdat de wetgever in 1975 deze onafhankelijke commissies ten behoeve van dergelijke huurprijswijzigingsprocedures in het leven heeft geroepen. Per 1 januari 2014 zijn de Bedrijfshuuradviescommissies echter opgeheven.

Hoe wordt de huurprijs vastgesteld?

Bij de vaststelling van de huurprijs gaat de wet uit van de gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimtes in de omgeving, die zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaar voorafgaande aan de dag van het instellen van de vordering tot huurprijswijziging. Bij de vaststelling van de huurprijs gaat het dus niet om de op dat moment geldende markthuurwaarde, maar om de gemiddelde huurprijs van de afgelopen vijf jaren voorafgaand aan de instelling van de vordering tot huurprijswijziging.

Heeft u een huurgeschil of bent u van mening dat de huur verlaagd of verhoogd dient te worden? Een advocaat huurrecht biedt uitkomst. Advocatenkantoor Phea wijst u op uw rechten en geeft u advies. Waar nodig kan een gerechtelijke procedure aanhangig worden gemaakt. Heeft u een rechtsbijstandverzekering die dekking verleent? Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan uw advocaatkosten. Met uw toestemming nemen wij contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar om de dekking te regelen.

Advocatenkantoor Phea is ook aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen komt u eventueel in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U betaalt in dat geval slechts een eigen bijdrage. Advocatenkantoor Phea is bovendien aangesloten bij High Trust van de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor u doorgaans binnen enkele dagen weet of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Hebt u vragen over een huurprijswijziging en/of over het huurrecht? Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op. Vraag hierbij om een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij een advocaat oordeelt of uw zaak kans van slagen heeft.

 

Dit artikel is gepubliceerd in de landelijke Chinese krant Asian News


Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact