Consumentenrecht: recht op kosteloze reparatie of vervanging? - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Consumentenrecht: recht op kosteloze reparatie of vervanging?

Gepubliceerd: 18/07/2015


Iedereen maakt het in zijn/haar leven wel eens mee. Gedoe met een product dat je bij een bedrijf hebt gekocht. U hebt een product gekocht, maar het product werkt niet naar behoren of het product is binnen een korte tijd kapot gegaan. Het bedrijf kan verschillende argumenten naar voren brengen waarom u geen recht heeft op reparatie of een vervangend product. Het bedrijf kan u zelfs laten betalen voor de reparatie. Wat zijn uw rechten als consument?

 

Non-conformiteit

Hoofdregel is dat de verkoper verplicht is een product af te leveren die in materieel opzicht aan de overeenkomst beantwoordt. Wanneer een product aan de overeenkomst beantwoord is afhankelijk van veel omstandigheden. De belangrijkste omstandigheid is dat het product geschikt moet zijn voor normaal gebruik. Indien een product niet geschikt is voor normaal gebruik, is het product in beginsel non-conform.

 

Gevolgen van een non-conform product

Bij een non-conform product heeft u in beginsel recht op kosteloze reparatie of kosteloze vervanging. Indien u het bedrijf hebt aangeschreven met een ingebrekestelling en het bedrijf repareert het product niet of niet op tijd of het bedrijf heeft u geen vervangend product geleverd, dan heeft u daarnaast ook het recht om de koopovereenkomst te ontbinden en uw geld terug te vragen.

Het zal in de regel niet zo makkelijk gaan. Een bedrijf zal niet op een ontbinding van de koopovereenkomst zitten te wachten en zal derhalve met argumenten komen, waarom u de koopovereenkomst niet kunt ontbinden. Hieronder zal ik een aantal veelvoorkomende argumenten van bedrijven en de rechtsgeldigheid ervan omschrijven.

 

‘U hebt geen garantie meer’

De omstandigheid dat de garantie voorbij is, is een veelgehoorde argument van bedrijven. Hebt u geen rechten meer wanneer de garantie voorbij is? Dat hoeft niet per se.

Bij de vraag of een product non-conform is, is onder meer de levensduur van een product van belang. Indien het bedrijf u een garantie heeft gegeven van twee jaar, betekent dat niet dat een product een levensduur heeft van twee jaar. Met name bij duurzame consumptiegoederen is de levensduur daarvan veelal langer dan twee jaar. De Consumentenbond hanteert bij een nieuwe wasmachine een levensduur van 8 à 10 jaar. Een nieuw gekochte wasmachine die binnen twee jaar kapot gaat, is non-conform.

 

‘Het bedrijf biedt geen goede oplossingen’

Uw koelkast gaat steeds kapot. U neemt contact op met het bedrijf en het bedrijf komt uw koelkast repareren. Op zich is hier niets mis mee. Dan gaat de koelkast nog een paar keer kapot. U moet bedorven voedselwaren weggooien en de koelkast steeds schoonmaken. Moet u tolereren dat het bedrijf uw koelkast blijft repareren?

U moet in beginsel het bedrijf de gelegenheid geven om de koelkast te repareren, maar niet onbeperkt. Wanneer de koelkast al acht keer is gerepareerd en het probleem blijft zich maar voordoen, kunt u het bedrijf een ingebrekestelling sturen en een vervangend apparaat eisen. Handelt het bedrijf niet binnen een redelijk termijn, dan heeft u het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Bij een ontbinding van de koopovereenkomst, moet de koopovereenkomst ongedaan gemaakt worden. De koelkast moet terug naar de verkoper, terwijl de verkoper het geld terug moet geven.

 

‘Het bedrijf biedt wel een oplossing, maar u moet hiervoor meer kosten maken’

Denk hierbij aan een nieuwe sofa dat binnen een maand na aankoop al is ingezakt. Het bedrijf waar u de sofa hebt gekocht, wilt de sofa wel voor u repareren maar u moet de sofa zelf naar het bedrijf brengen. Dit betekent dat u kosten moet maken, omdat u bijvoorbeeld een busje moet huren. Bent u verplicht om gehoor hieraan te geven? Op het eerste gezicht lijkt het er wel op dat u hier gehoor aan moet geven. Indien u de sofa niet brengt, wordt uw sofa immers niet gerepareerd…. Schijn bedriegt.

Een sofa is een duurzaam consumptiegoed dat bestemd is om voor een aantal jaren mee te gaan. Het feit dat de sofa binnen een maand na aankoop al is ingezakt, impliceert dat de sofa non-conform is. Indien de sofa non-conform is, heeft u recht op kosteloze reparatie of vervanging. Dit betekent dat het bedrijf u geen kosten in rekening mag brengen teneinde de sofa te herstellen of te vervangen. U kunt dus vragen dat het bedrijf de sofa ophaalt om te repareren of dat u een vergoeding krijgt indien u de sofa zelf naar het bedrijf vervoert.

 

‘U hebt het product kapot gemaakt’

Een bedrijf kan weigeren om het product te repareren of te vervangen door te stellen dat u het product (per ongeluk) kapot hebt gemaakt. In het geval van een consumentenkoop wordt op grond van de wet vermoed dat het product bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van wat overeengekomen is zich binnen zes maanden na aflevering openbaart. Dit betekent dat het bedrijf moet bewijzen dat het product door uw toedoen is kapot gegaan als het product binnen zes maanden al kapot is gegaan. Deze regel is niet van toepassing, indien de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich hiertegen verzet. Gedacht kan worden aan voedselwaren dat natuurlijk binnen zes maanden kan bederven. In de praktijk zal een bedrijf moeite hebben om bewijs te leveren dat het product door uw toedoen kapot is gegaan, tenzij dit overduidelijk is. Bijvoorbeeld omdat een mobiele telefoon valschade heeft.

 

Conclusie

Zo ziet u maar dat consumenten bij de aankoop van goederen goed beschermd worden door de wet. Veel bedrijven zullen argumenten hanteren die in strijd zijn met de verregaande consumentenbescherming in Nederland. Heeft u een vraag over consumentenrecht of heeft u een juridisch probleem? Advocatenkantoor Phea wijst u op uw rechten en geeft u advies. Waar nodig kan een gerechtelijke procedure aanhangig worden gemaakt. Heeft u een rechtsbijstandverzekering die dekking verleent? Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan uw advocaatkosten. Met uw toestemming nemen wij contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar om de dekking te regelen.

Advocatenkantoor Phea is ook aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen komt u eventueel in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U betaalt in dat geval slechts een eigen bijdrage. Advocatenkantoor Phea is bovendien aangesloten bij High Trust van de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor u doorgaans binnen enkele dagen weet of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Vraag hierbij om een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij een advocaat oordeelt of uw zaak kans van slagen heeft. Het eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.


Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact