Mobiele abonnementskosten terug naar de consument! - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Mobiele abonnementskosten terug naar de consument!

Gepubliceerd: 15/02/2016


 

Mobiele abonnementskosten voor een ‘gratis’ mobiele telefoon terug naar de consument. Een mobiele telefoon, wie heeft er tegenwoordig geen. De kans is groot dat u als consument in het verleden een 1- of 2-jarig telefoonabonnement hebt afgesloten bij Tele2, KPN, Vodafone, T-Mobile of Telfort in combinatie met een zogenaamd ‘gratis toestel of smartphone’. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 13 juni 2014 reeds bepaald dat een dergelijke overeenkomst, ‘telefoonabonnement inclusief toestel’, moet worden aangemerkt als een koop op afbetaling in de zin van artikel 7A:1576 e.v. Burgerlijk Wetboek, en tevens als een kredietovereenkomst in de zin van artikel 7:57 lid 1 sub c BW. Nu heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 12 februari 2016 concreet aangegeven wat de gevolgen zijn voor consumenten, wat in feite erop neerkomt dat u een (groot) gedeelte van de betaalde abonnementsgelden kunt terugkrijgen van de telecomprovider.

Ten eerste is van belang dat dit arrest over mobiele abonnementskosten ziet op consumenten, die dus niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst met een professionele partij, in dit geval: elke telecomprovider (dus bijv. Tele2, KPN, T-Mobile, Hi, Vodafone, Telfort, etc.), zijn aangegaan. Indien u niet als consument de telefoonabonnement bent aangegaan, geldt dit arrest dus niet onverkort.

 

Waarom hebben consumenten recht op teruggave van een deel van de mobiele abonnementskosten?

Zoals gezegd is een ‘telefoonabonnement inclusief toestel’ in wezen een koop of afbetaling en/of heeft het te gelden als een kredietovereenkomst. Dit heeft ermee te maken dat een ‘gratis toestel’ niet bestaat. Immers, de telecomprovider rekent een hogere abonnementsprijs en verdient als het ware de toestelprijs terug in de abonnementsperiode. Het voorgaande wordt echter door telecomproviders niet duidelijk gemaakt aan consumenten, omdat een zogenaamd all-in prijs per maand gegeven wordt aan consumenten. Volgens de wettelijke regeling van de kredietovereenkomst moet in de overeenkomst van de telecomprovider vermeld worden wat de koopprijs is van de mobiele telefoon die door u als consument in de te betalen mobiele abonnementskosten (kosten per maand) is verwerkt. Ook bij een koop op afbetaling moet de prijs van de mobiele telefoon apart worden vermeld. En dat is nu net wat telecomproviders massaal hebben nagelaten de afgelopen jaren.

"Ook bij een koop op afbetaling moet de prijs van de mobiele telefoon apart worden vermeld. En dat is nu net wat telecomproviders massaal hebben nagelaten de afgelopen jaren."

Een voorbeeld: u bent een 2-jarig abonnement aangegaan met Vodafone en heeft daarvoor een ‘gratis’ Apple IPhone 5 gekregen. Maandelijks betaalt u 50 euro voor uw abonnement. Tot zover reikt de informatie die verstrekt is door Vodafone. Wat Vodafone niet heeft aangegeven, is dat u eigenlijk 30 euro per maand aflost op de Apple iPhone 5. Onder verwijzing naar dit arrest van de Hoge Raad kunt u dus aangeven dat de overeenkomst tussen u en Vodafone nimmer van kracht is geworden dan wel de overeenkomst vernietigen, voor zover de overeenkomst ziet op de kosten voor de Apple IPhone 5. Concreet betekent dit dat u 24 maanden x 30 euro = 720 euro terug kunt vorderen van Vodafone, ervan uitgaande dat het abonnement afgelopen is. Hiermee krijgt u dus een fors gedeelte van de betaalde mobiele abonnementskosten terug.

 

Heeft de consument nog verplichtingen bij teruggave van de mobiele abonnementskosten?

In het geval de overeenkomst tussen u en de telecomprovider niet van kracht is geworden dan wel is vernietigd, brengt dit ook verplichtingen voor u als consument met zich mee. De consument is dan verplicht om het toestel terug te geven aan de telecomprovider. De Hoge Raad heeft op dit punt expliciet bepaald dat het toestel in beginsel teruggegeven mag worden in de huidige staat. Het maakt niet uit dat het toestel inmiddels versleten is en in waarde is gedaald.

Wat te doen als u het toestel niet meer hebt? Het kan natuurlijk gebeuren dat u het toestel niet meer bezit, omdat u het heeft doorverkocht of zelfs heeft weggegooid. In dat geval moet de huidige waarde van het toestel vergoed worden, nadat de telecomprovider heeft aangemaand tot teruggave van het toestel. De huidige waarde is vaak veel lager dan wat het toestel destijds heeft gekost. Concreet betekent dit, in het geval van vergoeding van de huidige waarde van het toestel, dat de huidige waarde van het toestel in mindering wordt gebracht op hetgeen de telecomprovider aan de consument moet terugbetalen. Als u bijvoorbeeld destijds een Apple iPhone 4 hebt ‘gekregen’ en u kunt dat toestel niet meer retourneren (u heeft het toestel niet meer), moet u de huidige marktprijs vergoeden. Een verouderd toestel zoals de Apple iPhone 4 met gebruikerssporen is te koop op Marktplaats voor 50 euro, zodat u dat bedrag moet vergoeden. In de praktijk zal dat bedrag afgetrokken worden van wat u aan mobiele abonnementskosten terug krijgt.

Sommige mensen zullen zich afvragen of het wel redelijk is dat de consument zijn abonnementskosten (gedeeltelijk) terug kan vorderen en enkel een verouderd toestel hoeft terug te geven. De Hoge Raad heeft bepaald dat een dergelijke vernietiging van de overeenkomst niet onaanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, omdat het immers de telecomprovider is geweest die niet heeft voldaan aan wettelijke verplichtingen die strekken tot bescherming van de consument. De consument is ook niet gehouden om de telecomprovider een vergoeding te betalen voor de tijd dat hij/zij wel de beschikking (ofwel het genot) had over het toestel. Het is de consument die bescherming geniet.

Meer informatie

Wilt u aanspraak maken op terugbetaling van uw abonnementskosten? Advocatenkantoor Phea wijst u op uw rechten en geeft u advies in consumentenzaken. Waar nodig kan een gerechtelijke procedure aanhangig worden gemaakt. Heeft u een rechtsbijstandverzekering die dekking verleent? Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan uw advocaatkosten. Met uw toestemming nemen wij contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar om de dekking te regelen. Heeft u vragen hierover? Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op. Vraag hierbij om een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij een advocaat oordeelt of uw zaak kans van slagen heeft.

Advocatenkantoor Phea is ook aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen komt u eventueel in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U betaalt in dat geval slechts een eigen bijdrage. Neem vrijblijvend contact met ons op indien u hierover vragen hebt.


Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact