Advocaat Aansprakelijkheidsrecht - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Advocaat aansprakelijkheidsrecht

Advocaat aansprakelijkheidsrecht

Bel ons direct

Heeft u schade geleden als gevolg van de acties van een ander persoon? Heeft u zelf misschien schade veroorzaakt? In dat geval regelt het aansprakelijkheidsrecht wie uiteindelijk opdraait voor de (financiële) gevolgen. Een advocaat kan u bijstaan in dit proces. Aansprakelijkheid kan niet alleen ontstaan door actief handelen, maar juist ook door niet of onvoldoende handelen. Dat kan gaan om het niet nakomen van gemaakte afspraken of het niet voldoen aan een zorgplicht die u had.

Hoe kan een advocaat aansprakelijkheidsrecht u helpen?

U wilt iemand aansprakelijk stellen voor geleden schade
In beginsel draagt ieder zijn of haar eigen schade, behalve als een ander voor die schade aansprakelijk gehouden kan worden. Een advocaat aansprakelijkheidsrecht zoekt voor u uit of er in uw situatie een uitzondering bestaat. We onderzoeken of een andere partij aansprakelijk kan worden gesteld voor de door u geleden schade. De verplichting voor het vergoeden van uw schade kan voortvloeien uit de wet, maar ook uit een overeenkomst die u heeft gesloten. In dat laatste geval zoeken wij voor u uit of de door u geleden schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de kant van de tegenpartij. Als dit het geval blijkt, staan wij u graag bij in het (juridische) proces dat volgt.

U bent zelf aansprakelijk gesteld voor veroorzaakte schade
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u door iemand anders (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) aansprakelijk wordt gesteld voor door u veroorzaakte schade. Deze partij zal op dat moment niet alleen moeten aantonen dat u aansprakelijk bent maar ook een zogenaamde causaal verband aan moeten tonen tussen de schade en uw acties of tekortkomingen. De bewijslast ligt hiervoor bij de tegenpartij. Wij gaan het aangeleverde bewijs beoordelen om te ontdekken of er daadwerkelijk een causaal verband is. Blijkt dit het geval, dan gaan wij op zoek naar uitzonderingen of motivaties die u vrijpleiten van aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is nauw verbonden met het verzekeringsrecht, omdat men veelal verzekerd is tegen aansprakelijkheid met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) of bedrijven (AVB). Vaak zal een claim ingediend worden bij een verzekeraar, die de schadeclaim zal behandelen. De schade wordt vaak ook netjes vergoed. In gevallen waarin dat niet gebeurd, komt het regelmatig voor dat de aansprakelijkheidsverzekeraar voor de aansprakelijk gestelde partij een advocaat inschakelt.

Lastiger wordt het bijvoorbeeld wanneer de verzekeraar zich op het standpunt stelt dat geen sprake is van aansprakelijkheid of dat sprake is van eigen schuld. Ook kan het voorkomen dat de verzekeraar geen dekking biedt. Dan zal bekeken moeten worden of het standpunt van de verzekeraar al dan niet terecht is. In alle gevallen doet u er goed aan een advocaat in te schakelen die niet alleen verstand heeft van het aansprakelijkheidsrecht, maar ook van het verzekeringsrecht.

Schakel een advocaat aansprakelijkheidsrecht in!

Advocatenkantoor Phea kan u bijvoorbeeld bijstaan in de volgende aansprakelijkheidskwesties:

  • Weigering (volledige) schadeclaim door verzekeraar
  • Beroepsaansprakelijkheid (bijv. beroepsfouten door de assurantietussenpersoon)
  • Schade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie
  • Verkeersaansprakelijkheid

Kennisbank aansprakelijkheidsrecht

In onze kennisbank vindt u verschillende artikelen waarin wij complexe problemen in klare taal behandelen. Hieronder enkele artikelen uit onze categorie ‘aansprakelijkheidsrecht’.

8 gevolgen van verzekeringsfraude

Wanneer een verzekerde een schadeclaim indient bij de verzekeraar, kan de verzekeraar een onderzoek instellen naar de claim. Er wordt […]

Lees meer

Dekking verzekering opgeschort: wat te doen bij een schorsing door premieachterstand?

Is de dekking van uw verzekering opgeschort, bijvoorbeeld door een premieachterstand? De verzekeraar kan de verzekering onder voorwaarden schorsen, als […]

Lees meer

Auto gestolen en verzekering betaalt niet: wat nu!?

Uw auto is gestolen en de verzekering betaalt niet: wat kunt u doen? Jaarlijks worden meer dan tienduizend personenauto’s gestolen, […]

Lees meer

Op zoek naar juridische hulp op het gebied van aansprakelijkheidsrecht? Neem contact op! Direct contact