Advocaat Contractenrecht - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Advocaat Contractenrecht

Advocaat Contractenrecht

Vrijwel dagelijks sluit men contracten met elkaar. Dat kan mondeling, maar ook schriftelijk. Contractenrecht (ook wel verbintenissenrecht genoemd) is dan ook een breed rechtsgebied, waar meerdere subrechtsgebieden onder vallen. Wanneer personen en/of bedrijven afspraken met elkaar maken, worden die afspraken vaak ook nagekomen. Dat laatste is in ieder geval zoals het hoort.

Hoe kan een advocaat contractenrecht u bijstaan?

Geschillen ontstaan wanneer één van de partijen of beide partijen de afspraken niet (goed) nakomt. Of als één van de partijen meent dat de afspraak anders uitgelegd moet worden. Ook komt voor dat een partij vindt dat hij/zij niet goed voorgelicht is en/of bedrogen is door de ander.

Heeft u een geschil dat betrekking heeft op een overeenkomst of contract? Advocatenkantoor Phea kan u op het gebied van het contractenrecht voorzien van advies, de wederpartij voor u aanschrijven en, indien nodig, een gerechtelijke procedure aanhangig maken of u daarin bijstaan.

Wanneer helpt een contractenrecht advocaat?

 • Niet nakoming van overeenkomsten
  Wanneer één van de partijen in een overeenkomst de afspraken niet nakomt, ontstaat er een conflict. Als deze situatie zich voordoet is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een advocaat die verstand heeft van het contractenrecht. Zo bent u snel op de hoogte van de mogelijkheden en wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn.
 • Koop en verkoop (bijvoorbeeld woonhuis, bedrijfspand, auto, caravan etc.)
  Juridische geschillen over koop en verkoop komen regelmatig voor. Wat kunt u doen als de verkoper zich bedekt en plots afziet van de verkoop? Welke rechten heeft u als blijkt dat het gekochte goed allerlei gebreken vertoont? Laat u informeren!
 • Geschillen over de garantie
  U heeft een product aangeschaft dat gebreken vertoond. Als de gestelde termijn nog niet verstreken is, kunt u zich in beginsel beroepen op de garantie. Is de verkopende partij het daar niet mee eens? Een advocaat neemt samen met u de garantievoorwaarden door en zoekt uit of u recht heeft op reparatie, vervanging en/of vergoeding.
 • Algemene voorwaarden
  Wilt u algemene voorwaarden op laten stellen? Dit zijn complexe teksten, maar de volledigheid ervan is belangrijk om u te beschermen tegen eventuele aansprakelijkheid. Het opstellen van deze voorwaarden is maatwerk, omdat uw situatie, producten en/of werkzaamheden ook uniek zijn.
 • Aannemingsovereenkomsten (bijvoorbeeld een geschil met de aannemer over een verbouwing)
  Komt de aannemer zijn afspraken niet na zoals vastgelegd in de aannemingsovereenkomst? Denk hierbij aan een te late oplevering of ontstane gebreken. Het is mogelijk dat u recht heeft op herstel of vervangende schadevergoeding.
 • Schade als gevolg van wanprestatie
  Bij schade als gevolg van wanprestatie, dient in beginsel eerst een ingebrekestelling gestuurd te worden naar de andere partij. In dit soort situaties kan het lonen om juridisch hulp in te schakelen die u ondersteunt tijdens dit proces om tot een goede oplossing te komen.
 • Opstellen van overeenkomsten
  Er komt veel kijken bij het opstellen van een overeenkomst. Alle afspraken worden in kaart gebracht en zo duidelijk mogelijk opgenomen om latere misverstanden te voorkomen. Als het een belangrijke overeenkomst betreft, doet u er goed aan om advies in te winnen.

Overeenkomst of contract?

Beide termen worden veel door elkaar gebruikt en dat is simpelweg omdat ze exact hetzelfde betekenen. In de wet wordt de term ‘overeenkomst’ gebezigd en dat is waarom juristen dit ook gebruiken. De term ‘contract’ wordt vaak meer in zakelijke sferen gebruikt. In beide gevallen gaat om een aanbod en de aanvaarding van een aanbod tussen partijen. Deze aanvaarding hoeft niet schriftelijk vastgelegd te worden. Schriftelijke vaststelling heeft wel een bewijstechnisch voordeel. U kunt makkelijker aantonen dat er iets is afgesproken en wat de inhoud van deze verplichtingen zijn.

Rechtsbijstandverzekering

Het inschakelen van professionele hulp voor uw zaak kan kostbaar zijn. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan heeft u onder omstandigheden het recht om uw eigen advocaat uit te kiezen. Dit is de zogenaamde ‘vrije advocaatkeuze’. Als u een laag inkomen heeft, kan u zonder rechtsbijstandverzekering alsnog in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u hier recht op heeft, blijft er voor u doorgaans enkel een eenmalige een eigen bijdrage over. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Schakel een advocaat contractenrecht in!

Advocatenkantoor Phea heeft ruime ervaring op het gebied van contractenrecht. Heeft u vragen over een kwestie met betrekking tot het contractenrecht? Advocatenkantoor Phea kan u adviseren en begeleiden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kennisbank contractenrecht

In onze kennisbank vindt u verschillende artikelen waarin wij complexe problemen in klare taal behandelen. Hieronder enkele artikelen uit onze categorie ‘contractenrecht’.

8 gevolgen van verzekeringsfraude

Wanneer een verzekerde een schadeclaim indient bij de verzekeraar, kan de verzekeraar een onderzoek instellen naar de claim. Er wordt […]

Lees meer

Dekking verzekering opgeschort: wat te doen bij een schorsing door premieachterstand?

Is de dekking van uw verzekering opgeschort, bijvoorbeeld door een premieachterstand? De verzekeraar kan de verzekering onder voorwaarden schorsen, als […]

Lees meer

Auto gestolen en verzekering betaalt niet: wat nu!?

Uw auto is gestolen en de verzekering betaalt niet: wat kunt u doen? Jaarlijks worden meer dan tienduizend personenauto’s gestolen, […]

Lees meer

Op zoek naar juridische hulp op het gebied van contractenrecht? Neem contact op! Direct contact