Advocaat Huurrecht - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Advocaat Huurrecht

Huurrecht boeken onder een toga

Op zoek naar een advocaat huurrecht? De rechten en verplichtingen van huurders en verhuurders zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. De huurwetgeving in Nederland kent echter dwingende wetsartikelen waar niet van afgeweken kan worden. Daarnaast onderscheidt de wet drie typen huurregimes: huur van middenstandsbedrijfsruimtes (zoals een winkel of horecapand), huur van overige bedrijfsruimtes (zoals kantoorruimtes en opslagplaatsen) en woonruimtes. Elk type huurregime kent zijn eigen regels. Bij een geschil met een huurder of verhuurder kan een advocaat huurrecht u bijstaan om te zien waar u recht op heeft.

Hoe kan een advocaat huurrecht u helpen?

Bent u van plan om een bedrijfspand of woning te gaan (ver)huren? Heeft u een juridisch geschil met uw huurder of verhuurder? Een advocaat met verstand van het huurrecht kan uitkomst bieden bij (dreigende) huurgeschillen. Advocatenkantoor Phea staat zowel huurder als verhuurder bij in zaken met betrekking tot bedrijfs- en woonruimtes. Wij kunnen u op het gebied van het huurrecht voorzien van advies, de huurder of verhuurder voor u aanschrijven en – indien nodig – een gerechtelijke procedure aanhangig maken of u daarin bijstaan.

Wanneer zoekt u de hulp van een huurrecht advocaat?

 • Opzegging of beëindiging van de huurovereenkomst
  Als u een verhuurder bent, heeft u in beginsel een rechtsgeldige reden nodig om een huurovereenkomst door opzegging te laten eindigen. Daarbij moet u in beginsel rekening houden met een opzegtermijn. Als huurder heeft u rechten en kan uw huurovereenkomst niet zomaar eenzijdig opgezegd worden. Twijfelt u over uw rechten en plichten, neem dan contact op met een huurrechtadvocaat.
 • Huurbetalingsachterstand
  Bent u door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat om uw huur te betalen? Bent u een verhuurder en wilt u de huurovereenkomst opzeggen vanwege betalingsachterstand? Laat u goed informeren over uw rechtspositie.
 • Ontbinding van de huurovereenkomst met ontruiming van het gehuurde
  Ontbinding van een huurovereenkomst is niet altijd mogelijk, maar er zijn uitzonderingen. Zo zou ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming gevorderd kunnen worden bij (structurele) wanbetaling en/of overlast. Wordt u in rechte betrokken of wilt u van de huurovereenkomst af? Neemt u dan gerust contact op, zodat wij de eventuele mogelijkheden met u kunnen bespreken.
 • Indeplaatsstelling (overneming huurovereenkomst van andere huurder)
  Bij overneming van een huurovereenkomst gaan de rechten en plichten uit de aanvankelijke huurovereenkomst over op de nieuwe huurder. De nieuwe huurder betaalt dus in beginsel dezelfde huurprijs als zijn of haar voorganger. Weigert de verhuurder zijn medewerking te verlenen aan indeplaatsstelling, dan kan de huurder eventueel een machtiging tot indeplaatsstelling aan de kantonrechter vragen. Advocatenkantoor Phea kan u daarin bijstaan.
 • Gebreken aan het gehuurde
  Zijn er gebreken aan het gehuurde? De vraag wie verantwoordelijk is voor de kosten van herstel is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. In beginsel is de verhuurder verantwoordelijk voor het groot onderhoud, terwijl de huurder in beginsel weer verantwoordelijk is voor kleine herstelwerkzaamheden. Bent u van mening dat de verhuurder of huurder verantwoordelijk is voor de kosten van herstel? Wordt medewerking geweigerd? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.
 • Huurprijsvermindering of huurprijsvermeerdering
  Ervaart u als huurder van een woning vermindering van huurgenot en wilt u als gevolg daarvan evenredige huurprijsvermindering vorderen? Misschien wilt u als verhuurder juist weten of een huurprijsverhoging geoorloofd is? De vraag of een huurprijsverhoging geoorloofd is, is afhankelijk van wat afgesproken is. Daarnaast bepaalt de wet in hoeverre een huurprijsverhoging is geoorloofd. Wanneer hebt u recht op huurvermindering? Ook huurprijsvermindering wordt geregeld in de wet. Er dient voldaan te worden aan wettelijke vereisten, voordat er recht op huurvermindering ontstaat.
 • Opstellen huurovereenkomst
  Om eventuele toekomstige problemen en misverstanden te voorkomen, doet u er goed aan om afspraken goed te vast te leggen in de huurovereenkomst. Het is mogelijk dat niet alle afspraken geoorloofd zijn, waardoor er sprake zou kunnen zijn van niet rechtsgeldige bedingen in de huurovereenkomst.

Rechtsbijstandverzekering

Het inschakelen van professionele hulp voor uw zaak kan kostbaar zijn. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan heeft u ook het recht om uw eigen advocaat te kiezen: de zogenaamde ‘vrije advocaatkeuze’. Als u een laag inkomen heeft, kan u zonder rechtsbijstandverzekering in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u hier recht op heeft, blijft er voor u doorgaans enkel een eenmalige eigen bijdrage over. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Schakel een advocaat huurrecht in!

Advocatenkantoor Phea heeft ruime ervaring op het gebied van huurrecht. Heeft u vragen over een huurrechtelijke kwestie? Bent u een huurder of verhuurder en raakt u betrokken in een juridisch geschil? Advocatenkantoor Phea kan uitkomst bieden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kennisbank huurrecht

In onze kennisbank vindt u verschillende artikelen waarin wij complexe problemen in klare taal behandelen. Hieronder enkele artikelen uit onze categorie ‘huurrecht’.

8 gevolgen van verzekeringsfraude

Wanneer een verzekerde een schadeclaim indient bij de verzekeraar, kan de verzekeraar een onderzoek instellen naar de claim. Er wordt […]

Lees meer

Dekking verzekering opgeschort: wat te doen bij een schorsing door premieachterstand?

Is de dekking van uw verzekering opgeschort, bijvoorbeeld door een premieachterstand? De verzekeraar kan de verzekering onder voorwaarden schorsen, als […]

Lees meer

Auto gestolen en verzekering betaalt niet: wat nu!?

Uw auto is gestolen en de verzekering betaalt niet: wat kunt u doen? Jaarlijks worden meer dan tienduizend personenauto’s gestolen, […]

Lees meer

Op zoek naar juridische hulp op het gebied van huurrecht? Neem contact op! Direct contact