Advocaat Incasso- en beslagrecht | Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Advocaat incasso- en beslagrecht

Burgerlijke rechtsvordering en bewijsrecht boeken boven een toga

Teveel onbetaalde facturen kunnen een bedrijf de kop kosten. Bij incasso komt het aan op de juiste timing én toonzetting. Daarbij kan – afhankelijk van de spoed van de betaling – rekening worden gehouden met de buitengerechtelijke incassokosten, zodat u de door u gemaakte incassokosten (gedeeltelijk) terugkrijgt.

Indien volledige betaling na (herhaalde) aanmaning(en) uitblijft, kan worden gekozen voor een hardere aanpak. Zo kan in een brief worden gedreigd met het nemen van gerechtelijke maatregelen bij verzuim tot betaling, waarbij een concept-dagvaarding wordt bijgevoegd. De concept-dagvaarding kan als laatste drukmiddel worden beschouwd om de schuldenaar alsnog tot betaling te bewegen zonder dat al daadwerkelijke rechtsmaatregelen hoeven te worden genomen.

Beslaglegging is ook een effectief middel om betaling bij de schuldenaar af te dwingen. Door op het juiste tijdstip beslag te leggen op bijvoorbeeld een banksaldo kan de onderneming van de schuldenaar lam komen te liggen. De schuldenaar zal in dergelijke gevallen veelal ervoor kiezen om de schuldeiser maar te betalen, om verdere problemen te voorkomen. Naast het banksaldo kan op vrijwel alle eigendommen van de schuldenaar beslag worden gelegd. Te denken valt aan beslag op roerende zaken (auto, inventaris, etc.), onroerende zaken (woonhuis), vorderingen (banksaldo) en periodieke betalingen (huur, loon, etc.).

Heeft u een vordering die onbetaald wordt gelaten? Advocatenkantoor Phea kan u op het gebied van het incasso- en beslagrecht voorzien van advies, de wederpartij voor u aanschrijven en, indien nodig, conservatoir beslag laten leggen en een gerechtelijke procedure aanhangig maken. Neem vrijblijvend contact met ons op, waarbij een advocaat kan beoordelen of uw zaak kans van slagen heeft.

Advocatenkantoor Phea staat zowel schuldeisers als schuldenaars bij in incasso- en beslagzaken in bijvoorbeeld de volgende gevallen:

  • Incasso van facturen
  • Het leggen van conservatoir ofwel bewarend beslag bij een schuldenaar voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan
  • Het voeren van een kort geding om een gelegde conservatoir beslag op te heffen
  • Advies over de te hanteren algemene voorwaarden

Kennisbank Incasso- en beslagrecht

In onze kennisbank vindt u verschillende artikelen waarin wij complexe problemen in klare taal behandelen. Hieronder enkele artikelen uit onze categorie ‘incasso- en beslagrecht’.

Dekking verzekering opgeschort: wat te doen bij een schorsing door premieachterstand?

Is de dekking van uw verzekering opgeschort, bijvoorbeeld door een premieachterstand? De verzekeraar kan de verzekering onder voorwaarden schorsen, als […]

Lees meer

Auto gestolen en verzekering betaalt niet: wat nu!?

Uw auto is gestolen en de verzekering betaalt niet: wat kunt u doen? Jaarlijks worden meer dan tienduizend personenauto’s gestolen, […]

Lees meer

Beticht van verzekeringsfraude? Op de zwarte lijst geplaatst, wat nu?

Wanneer de verzekeraar u als verzekerde beschuldigt van verzekeringsfraude, heeft dat hele vervelende gevolgen. Eén van die gevolgen is dat […]

Lees meer

Op zoek naar juridische hulp op het gebied van incasso- en beslagrecht? Neem contact op! Direct contact