Advocaat Strafrecht - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Advocaat Strafrecht

Advocaat Strafrecht

Wanneer iemand negatief in aanraking komt met politie en/of justitie kan dat zeer ingrijpend zijn. U kunt bijvoorbeeld verhoord worden door de politie, omdat er een verdenking bestaat van betrokkenheid bij een strafbaar feit. Daarnaast kan dit negatieve gevolgen hebben voor uw toekomst, bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe verzekering wilt afsluiten (zie ook onze website). Het is daarom raadzaam om advies in te winnen bij een advocaat strafrecht, voordat u verhoord wordt.

Hoe kan een advocaat strafrecht u helpen?

Wordt u door de politie verdacht van een strafbaar feit? In dat geval is het vanwege de complexiteit van het Nederlands rechtssysteem raadzaam om u bij te laten staan door een advocaat strafrecht. Deze kan u wijzen op uw rechten.

Advocatenkantoor Phea kan u op het gebied van het strafrecht voorzien van advies en, indien het zover komt, u bijstaan in het geval u gedagvaard bent om te verschijnen voor de (politie)rechter. Ook kan het zijn dat u onterecht vast hebt gezeten op het politiebureau of in een Penitentiaire Inrichting, waardoor u mogelijk aanspraak kunt maken op schadevergoeding. In dat geval kunnen wij u helpen om een schadevergoeding te krijgen.

In welke situaties helpt een strafrechtadvocaat?

 • Advies vóór verhoor door de politie
  Als u de uitnodiging ontvangt voor een politieverhoor, doet u er goed aan contact op te nemen met een advocaat strafrecht. Met de juiste voorbereiding en ondersteuning van een advocaat komt u beslagen ten ijs.
 • Bijstand tijdens verhoor door politie
  De aanwezigheid van een advocaat tijdens uw verhoor kan een enorm verschil maken in het verdere verloop van uw zaak. Laat u niet overweldigen tijdens zo’n verhoor en zorgt dat u juridisch hulp naast u heeft zitten.
 • Gedagvaard om te verschijnen voor de strafrechter
  Als u een dagvaarding heeft ontvangen, schakelt u idealiter zo snel mogelijk een advocaat in. Dat geeft alle tijd voor een juiste voorbereiding. De advocaat zal uw strafdossier opvragen om vervolgens de beste verdedigingsstrategie met u te bespreken.
 • Verdenking van een misdrijf
  Als er voldoende aanleiding is om u te verdenken van het plegen van een strafbaar feit, bent u volgens de Nederlandse wet een verdachte. Welke rechten en plichten heeft u op dat moment? Laat u juist informeren door een advocaat.
 • Schadevergoeding na onterecht ondergane hechtenis
  Heeft u onterecht vastgezeten, omdat u bent vrijgesproken of omdat uw zaak is geseponeerd? In dat geval heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. U kunt bij de rechtbank zelf een verzoek indienen of u schakelt een advocaat in om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de meeste gevallen worden de kosten van de advocaat ook vergoed. Laat u hierover infomeren.

Misdrijf of overtreding?

Zowel misdrijven als overtredingen vallen onder het strafrecht. Overtredingen zijn lichtere strafbare feiten en misdrijven zijn zwaardere strafbare feiten. Voorbeelden van overtredingen zijn openbare dronkenschap en burengerucht. Voor dit soort feiten worden vaak lichtere straffen opgelegd worden. Misdrijven zijn bijvoorbeeld verzekeringsfraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Voor dit soort feiten kunnen zwaardere straffen opgelegd worden.

Wordt u bijvoorbeeld door de verzekeraar beticht van verzekeringsfraude, kan het zijn dat de verzekeraar ook aangifte tegen u doet, waardoor u mogelijk voor de strafrechter moet verschijnen? Indien u een strafrechtelijk of een verzekeringsrechtelijk geschil hebt, doet u er goed aan een advocaat in te schakelen die u kan bijstaan en zowel verstand heeft van het strafrecht als van het verzekeringsrecht.

Rechtsbijstandverzekering

Het inschakelen van juridisch hulp kan kostbaar zijn. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan heeft u ook het recht om uw eigen advocaat te kiezen: de zogenaamde ‘vrije advocaatkeuze’. Als u een laag inkomen heeft, kan u zonder rechtsbijstandverzekering alsnog in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u hier recht op heeft, blijft er voor u doorgaans enkel een eenmalige bijdrage over. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Schakel een advocaat strafrecht in!

Advocatenkantoor Phea heeft ruime ervaring op het gebied van strafrecht. Heeft u vragen over een strafrechtelijke kwestie? Wordt u verdacht voor een strafbaar feit waarbij u juridisch hulp kunt gebruiken? Advocatenkantoor Phea kan uitkomst bieden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kennisbank Strafrecht

In onze kennisbank vindt u verschillende artikelen waarin wij complexe problemen in klare taal behandelen. Hieronder enkele artikelen uit onze categorie ‘strafrecht’.

8 gevolgen van verzekeringsfraude

Wanneer een verzekerde een schadeclaim indient bij de verzekeraar, kan de verzekeraar een onderzoek instellen naar de claim. Er wordt […]

Lees meer

Dekking verzekering opgeschort: wat te doen bij een schorsing door premieachterstand?

Is de dekking van uw verzekering opgeschort, bijvoorbeeld door een premieachterstand? De verzekeraar kan de verzekering onder voorwaarden schorsen, als […]

Lees meer

Auto gestolen en verzekering betaalt niet: wat nu!?

Uw auto is gestolen en de verzekering betaalt niet: wat kunt u doen? Jaarlijks worden meer dan tienduizend personenauto’s gestolen, […]

Lees meer

Op zoek naar juridische hulp op het gebied van strafrecht? Neem contact op! Direct contact