Advocaat Verzekeringsrecht | Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Advocaat Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht boeken boven een toga

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer er schade is, is het fijn om hiertegen verzekerd te zijn. U meldt de schade bij de verzekeraar, waarna de schade vaak netjes wordt vergoed. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij discussie ontstaat met de verzekeraar over bijvoorbeeld de vraag of een schadegeval gedekt is en/of voor hoeveel.

Een verzekeraar kan zich ook op het standpunt stellen dat u bij het aangaan van de verzekering niet alle relevante feiten en omstandigheden hebt vermeld en op grond hiervan de dekking weigeren. Erger wordt het wanneer de verzekeraar u beticht van opzettelijke misleiding, oftewel verzekeringsfraude. Niet elke weigering van de verzekeraar of beschuldiging van fraude is echter terecht.

Heeft u een (dreigend) geschil met uw verzekeraar? Advocatenkantoor Phea heeft ruime ervaring op het gebied van het verzekeringsrecht en kan uitkomst bieden. Advocatenkantoor Phea staat in verzekeringsrechtzaken enkel verzekerden bij. Mr. T.W. Phea, oprichter van Advocatenkantoor Phea, is een gespecialiseerde advocaat verzekeringsrecht die de specialisatieopleiding Verzekeringsrecht heeft gevolgd bij de Academie voor de Rechtspraktijk. Mr. T.W. Phea is cum laude (met lof) geslaagd voor deze specialisatieopleiding.

Wij kunnen u op het gebied van het verzekeringsrecht voorzien van advies, de verzekeraar voor u aanschrijven en, indien nodig, opdracht geven voor een eigen deskundigenrapport en een gerechtelijke procedure aanhangig maken of u daarin bijstaan. Neem vrijblijvend contact met ons op, waarbij een advocaat kan beoordelen of uw zaak kans van slagen heeft.

Advocatenkantoor Phea kan u bijvoorbeeld bijstaan in de volgende verzekeringskwesties:

 • Weigering (volledige) uitkering of dekking
 • Externe registratie bij de stichting CIS
 • Melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV)
 • Verzekeringsfraude
 • Brandschade
 • Rechtsbijstandverzekering (vrije advocaatkeuze)
 • Aansprakelijkheidsverzekering particulieren of bedrijven
 • Autoverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
 • Risicoverzwaring
 • Verzekerings- of polisvoorwaarden

Rechtsbijstandverzekering?

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Wist u dat u bij een rechtsbijstandverzekering recht heeft om uw eigen advocaat te kiezen bij een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure? Dit wordt de vrije advocaatkeuze genoemd. Uw verzekeraar betaalt dan uw advocaatkosten en vaak ook de bijkomende kosten (griffierecht en deurwaarder). Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt ten aanzien van uw zaak, benaderen wij met uw toestemming uw rechtsbijstandsverzekeraar om de bevestiging van die dekking te vragen. Meer informatie over rechtsbijstandverzekering.

Second Opinion

U en uw rechtsbijstandsverzekeraar kunnen van mening verschillen over de behandeling van uw zaak. Uw rechtsbijstandsverzekeraar kan bijvoorbeeld van mening zijn dat uw zaak geen redelijke kans van slagen heeft en hierdoor besluiten om uw zaak niet in behandeling te nemen. Wat als u een andere mening bent toegedaan of als u uw zaak door een onafhankelijke derde na wilt laten kijken?

Als u en uw rechtsbijstandsverzekeraar van mening verschillen over de behandeling van uw zaak, dan kunt u een Second Opinion aanvragen. Advocatenkantoor Phea stelt Second Opinions op en oordeelt daarbij of uw zaak een redelijke kans van slagen heeft. Advocatenkantoor Phea neemt uw zaak door en schrijft een advies wat voor beide partijen bindend is. Op grond van uw polisvoorwaarden heeft u in veel gevallen recht op een Second Opinion (ook wel genoemd: bindend advies of geschillenregeling) waarbij uw rechtsbijstandsverzekeraar de kosten vergoedt.

Advocatenkantoor Phea heeft ruime ervaring met het verzekeringsrecht en rechtsbijstandverzekeringen. Heeft u vragen over een verzekeringskwestie? Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor een Second Opinion? Advocatenkantoor Phea kan uitkomst bieden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kennisbank verzekeringsrecht

In onze kennisbank vindt u verschillende artikelen waarin wij complexe problemen in klare taal behandelen. Hieronder enkele artikelen uit onze categorie ‘verzekeringsrecht’.

Dekking verzekering opgeschort: wat te doen bij een schorsing door premieachterstand?

Is de dekking van uw verzekering opgeschort, bijvoorbeeld door een premieachterstand? De verzekeraar kan de verzekering onder voorwaarden schorsen, als […]

Lees meer

Auto gestolen en verzekering betaalt niet: wat nu!?

Uw auto is gestolen en de verzekering betaalt niet: wat kunt u doen? Jaarlijks worden meer dan tienduizend personenauto’s gestolen, […]

Lees meer

Beticht van verzekeringsfraude? Op de zwarte lijst geplaatst, wat nu?

Wanneer de verzekeraar u als verzekerde beschuldigt van verzekeringsfraude, heeft dat hele vervelende gevolgen. Eén van die gevolgen is dat […]

Lees meer

Op zoek naar juridische hulp op het gebied van verzekeringsrecht? Neem contact op! Direct contact