EVR of CIS registratie verwijderen | Advocatenkantoor Phea
Vragen of interesse? Neem contact op!

EVR of CIS registratie verwijderen

CIS registratie verwijderen

Last van een onterechte CIS registratie en die verwijderen? Bijna iedereen in Nederland heeft te maken met de Stichting CIS, ondanks dat u daar normaal gesproken niets van merkt. Het is een organisatie van verzekeraars, die voor hen een databank bijhoudt.

De Stichting CIS is te vergelijken met de meer bekende stichting BKR. In dit geval kunnen echter alleen verzekeraars persoonsgegevens registreren, als er bijvoorbeeld sprake is van verzekeringsfraude. Zodra daar sprake van is wordt er in de databank gesproken van een registratie onder de noemer ‘Extern Verwijzingsregister’, afgekort tot EVR. Het gaat als het ware om een zwarte lijst van verzekeraars.

Let op: een CIS registratie verwijderen? Een registratie bij de Stichting CIS kan onder andere een EVR registratie zijn. We spreken daarom ook wel van een ‘EVR registratie verwijderen’.

Wat is een CIS registratie?

Wilt u een CIS registratie verwijderen of verwijderd zien? Zo’n registratie kan wijzen op verzekeringsfraude, maar de stichting CIS houdt meer registraties bij waaronder:

  • Schadeclaims
  • Ontzeggingen van de rijbevoegdheid
  • Vertrouwelijke Mededelingen
    De verzekeraar plaatst een Vertrouwelijke Mededeling als u niet voldoet aan de verplichtingen van de verzekeringen. U kunt denken aan het niet betalen van de premie, ondanks een aanmaning. Of aan het (volgens de verzekeraar) niet meewerken aan een onderzoek naar schade.
  • Extern Verwijzingsregister (EVR)
    De verzekeraar plaatst een EVR-registratie als zij vindt dat sprake is van verzekeringsfraude.

Met name de EVR registratie willen veel mensen verwijderd zien. De andere CIS registraties hebben vaak geen of minder grote gevolgen.

Waarom een CIS registratie verwijderen?

De kans is groot dat u pas van de Stichting CIS hoort op het moment dat er een EVR registratie is die u wilt verwijderen. Volgens de verzekeraar is er dan sprake van vaststaande verzekeringsfraude. Dat betekent dat u nergens meer een reguliere verzekering kunt afsluiten. Het gaat namelijk om een externe registratie, die ervoor zorgt dat alle verzekeraars in Nederland kunnen zien dat u staat geregistreerd als fraudeur.

Let op: de EVR registratie die u wilt verwijderen gaat vaak samen met de opzegging van de verzekering, door de verzekeraar. Als u een nieuwe verzekering wilt aanvragen krijgt de nieuwe verzekeraar uw frauderegistratie te zien, waardoor u daar niet terecht kunt. U kunt alleen nog een verzekering afsluiten bij de Vereende Verzekeringen, gespecialiseerd in probleemverzekeringen voor bijvoorbeeld mensen met een strafblad. De dekking is meestal basaal en u betaalt een (veel) hogere premie. Houd er daarnaast rekening mee dat u er bijvoorbeeld geen bootverzekering, levensverzekering of caravanverzekering kunt afsluiten.

Bovendien kan een EVR registratie bij de Stichting CIS grotere gevolgen hebben. Bent u bijvoorbeeld werkzaam bij een financiële instelling of wilt u daar werken? Als u wordt beschuldigd van verzekeringsfraude kunt u mogelijk tegen problemen aanlopen.

De gevolgen zijn er in eerste instantie voor u, net als voor uw familie of huisgenoten waarmee u samenwoont. De EVR registratie bij de stichting CIS is namelijk gekoppeld aan zowel uw naam als uw woonadres. Sommige verzekeraars zullen ook uw partner op hetzelfde huisadres niet zomaar accepteren voor een nieuwe verzekering. In andere gevallen wordt bijvoorbeeld voor een autoverzekering de voorwaarde gesteld dat u niet in de auto mag rijden

Last van een onterechte registratie?

Heeft u een onterechte CIS registratie in het EVR en wilt u die EVR registratie verwijderen? Het is belangrijk om bij de verzekeraar aan te geven dat u denkt dat de registratie onterecht is, omdat er bijvoorbeeld geen sprake is van verzekeringsfraude. In sommige gevallen is er een fout gemaakt, die de verzekeraar recht kan zetten. Het is helaas niet mogelijk om zelf contact op te nemen met de Stichting CIS en de registratie te laten verwijderen.

Zodra u last heeft van een onterechte EVR of CIS registratie is het verstandig om contact op te nemen met de verzekeraar. Uiteraard kunnen we u daar bij Advocatenkantoor Phea bij helpen, net als wanneer het niet lukt om de verzekeraar te overtuigen van uw onschuld.

CIS-registratie verwijderen: hoe doe ik dat?

Een verzekeraar mag u niet zomaar registreren in het EVR van de Stichting CIS. Hiervoor gelden strenge eisen, zoals bepaald in zowel de rechtspraak als het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Een verzekeraar mag pas een EVR registratie plaatsen bij de stichting CIS als vaststaat dat er sprake is van verzekeringsfraude. Dus gaat het alleen om een vermoeden? Dan is dit niet toegestaan. Bovendien dient de verzekeraar te bewijzen dat u als verzekerde met opzet heeft gehandeld en de verzekeraar heeft misleid, om daarvan een uitkering te krijgen.

Er moet voldaan worden aan de voorwaarde van ‘opzet’. Dus is er sprake van een misverstand of een vergissing aan uw zijde? Dan kan er geen sprake zijn van opzettelijke misleiding en kunnen wij helpen een CIS registratie in het EVR verwijderd te krijgen, al dan niet via de rechter.

Bovendien gelden er andere eisen, zoals de belangenafweging door de verzekeraar. Het is niet toegestaan om u zonder motivering voor de maximale termijn van 8 jaar te registreren met een EVR registratie.

Wilt u een CIS registratie of een EVR registratie verwijderen en zoekt u daarvoor een ervaren advocatenkantoor? We nemen de situatie graag met u door en kunnen aangeven wat de mogelijkheden zijn. Neem contact op, dan leggen we u in een vrijblijvend gesprek graag uit wat de mogelijkheden zijn.

Tip: heeft u een rechtsbijstandverzekering die dekking biedt? Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan de advocaatkosten bij een procedure. Met uw toestemming nemen wij contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar om de dekking te regelen.

Kennisbank Verzekeringsrecht

In onze kennisbank vindt u verschillende artikelen waarin wij complexe problemen in klare taal behandelen. Hieronder enkele artikelen uit onze categorie ‘verzekeringsrecht’.

8 gevolgen van verzekeringsfraude

Wanneer een verzekerde een schadeclaim indient bij de verzekeraar, kan de verzekeraar een onderzoek instellen naar de claim. Er wordt […]

Lees meer

Dekking verzekering opgeschort: wat te doen bij een schorsing door premieachterstand?

Is de dekking van uw verzekering opgeschort, bijvoorbeeld door een premieachterstand? De verzekeraar kan de verzekering onder voorwaarden schorsen, als […]

Lees meer

Auto gestolen en verzekering betaalt niet: wat nu!?

Uw auto is gestolen en de verzekering betaalt niet: wat kunt u doen? Jaarlijks worden meer dan tienduizend personenauto’s gestolen, […]

Lees meer

Op zoek naar juridische hulp op het gebied van contractenrecht? Neem contact op! Direct contact