Verzekeringsfraude - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude

Beschuldigd van verzekeringsfraude terwijl daar geen sprake van is? Een enorm vervelende situatie, die grote gevolgen kan hebben. De verzekeraar kan de gehele claim afwijzen en de verzekeringsovereenkomst beëindigen. En sterker nog, u kunt op een ‘zwarte lijst’ terechtkomen, waardoor u bijna nergens anders nog een verzekering kunt afsluiten. Sommigen ervaren de frauderegistratie als het vastzitten in een financiële gevangenis.

Ontdek in dit artikel wat verzekeringsfraude precies inhoudt en wanneer daar volgens de wettelijke voorwaarden sprake van is. Blijkt dat namelijk niet het geval? Dan is het goed mogelijk om de door de verzekeraar genomen maatregelen aan te vechten.

Wat is verzekeringsfraude?

Wat is verzekeringsfraude? Er zijn meerdere definities, maar normaal gesproken gaat het om:

‘het opzettelijk misleiden van de verzekeraar met als doel om een verzekeringsuitkering te verkrijgen, waarop anders geen recht bestond’.

De fraude kan op verschillende manieren plaatsvinden. Verstopt u bijvoorbeeld een televisie in de kelder, om daarna aan te geven dat die is gestolen tijdens een inbraak? Er is dan sprake van fraude in de ‘schadefase’. Het is de meest voorkomende soort fraude bij verzekeringen. Verzekeraars onderzoeken de claim en kunnen vragen om aanvullende informatie van u als verzekerde.

Gaat het om fraude tijdens de aanvraag van de verzekering? Als u vragen tijdens de aanvraag opzettelijk onjuist beantwoordt om de verzekering af te sluiten kan er sprake zijn van (een poging tot) verzekeringsfraude.

Wettelijke voorwaarden voor verzekeringsfraude

Bij verzekeringsfraude is er sprake van ‘opzettelijke misleiding’. Het is daarom belangrijk dat er sprake is van opzet aan uw kant. Misleidt u de verzekeraar, maar is er geen sprake van opzet? Dan is er ook geen sprake van verzekeringsfraude.

De Hoge Raad oordeelde in een arrest in 2020 nog dat overtuigend bewezen moet worden dat de verzekerde de bedoeling heeft gehad om de verzekeraar te bewegen tot een uitkering die de verzekeraar zonder misleiding niet zou hebben gedaan.

In algemene zin moet de verzekeraar bewijzen dat sprake is van verzekeringsfraude. Een vermoeden daarvan is niet genoeg om de gehele uitkering te weigeren en de verzekering eventueel te beëindigen.

Dat betekent dat de verzekeraar goed onderzoek moet doen naar de feiten en omstandigheden van de claim. Uw verhaal als verzekerde is daarbij een belangrijk onderdeel. Heeft u de procedure niet goed begrepen en bijvoorbeeld per ongeluk het schadeformulier verkeerd ingevuld? Als het gaat om een misverstand of een vergissing kan er geen sprake zijn van verzekeringsfraude.

Helaas krijgen we als advocatenkantoor regelmatig te maken met situaties waarin verzekerden ten oprechte worden beschuldigd, ook al is er volgens de letter van de wet geen sprake van fraude of opzettelijke misleiding van de verzekeraar.

Gevolgen van verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude heeft enorme gevolgen. Een onterechte beschuldiging kan daardoor leiden tot grote problemen. De belangrijkste gevolgen (er zijn er meer) zijn de volgende:

 • Weigering van de schadeclaim
  De verzekeraar zal de schadeclaim weigeren. Het gaat altijd om een weigering van de gehele claim, ook al heeft de fraude maar betrekking op een klein deel daarvan. Vond er bijvoorbeeld een aanrijding plaats en claimt u ook een kleine schade die er al zat mee? De verzekeraar zal de gehele claim weigeren, ook voor het deel dat wel degelijk door de aanrijding is ontstaan.
 • Verzekering beëindigd
  De verzekeraar kan de verzekeringsovereenkomst beëindigen. De verzekeraar zal aangeven dat verzekeren een kwestie van vertrouwen is. Het vertrouwen is verloren volgens de verzekeraar, waardoor die besluit de overeenkomst te beëindigen.
 • Uw naam op een interne zwarte lijst
  De verzekeraar registreert uw gegevens in een intern incidentenregister. Dat is in de praktijk een ‘zwarte lijst’ voor eigen gebruik, waarbij de eigen medewerkers ‘gewaarschuwd’ worden. Een nieuwe verzekering aanvragen bij dezelfde verzekeraar zal dan vrijwel altijd leiden tot een afwijzing, omdat de aanvraag terechtkomt op een speciale afdeling die ziet dat er een frauderegistratie is. Een dergelijke klant is dan ‘niet acceptabel’ voor de verzekeraar.
 • Uw naam op een externe zwarte lijst; EVR-registratie
  De verzekeraar kan uw gegevens ook registreren in het Extern Verwijzigingsregister van de Stichting CIS. Daarmee waarschuwt de verzekeraar ook alle andere verzekeraars in Nederland voor fraudeurs. U kunt dan bijna nergens meer een verzekering afsluiten, waardoor u in een ‘financiële gevangenis’ van verzekeraars terechtkomt.

De verzekeraar moet bij het nemen van maatregelen uiteraard afwegen of die in verhouding staan tot de gevolgen van de gepleegde (vermeende) fraude.

Onterechte beschuldiging van verzekeringsfraude aanvechten

Er is alleen sprake van verzekeringsfraude als de feiten zonder twijfel bewijzen dat dit het geval is. Er mag geen andere uitleg mogelijk zijn en het is aan de verzekeraar om dit te bewijzen.

Gaat het slechts om een vermoeden van verzekeringsfraude? Of beschuldigt de verzekeraar u om een andere reden onterecht? Met een gespecialiseerde verzekeringsadvocaat kunt u dit aanvechten.

Bij Advocatenkantoor Phea hebben we veel ervaring met onterechte beschuldigingen van verzekeringsfraude en hebben we die al vele malen met succes aangevochten. Dus wordt u onterecht beschuldigd en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op, dan leggen we u in een vrijblijvend gesprek graag uit wat de mogelijkheden zijn.

Tip: heeft u een rechtsbijstandverzekering die dekking biedt? Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan de advocaatkosten bij een procedure. Met uw toestemming nemen wij contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar om de dekking te regelen.

Kennisbank verzekeringsrecht

In onze kennisbank vindt u verschillende artikelen waarin wij complexe problemen in klare taal behandelen. Hieronder enkele artikelen uit onze categorie ‘verzekeringsrecht’.

8 gevolgen van verzekeringsfraude

Wanneer een verzekerde een schadeclaim indient bij de verzekeraar, kan de verzekeraar een onderzoek instellen naar de claim. Er wordt […]

Lees meer

Dekking verzekering opgeschort: wat te doen bij een schorsing door premieachterstand?

Is de dekking van uw verzekering opgeschort, bijvoorbeeld door een premieachterstand? De verzekeraar kan de verzekering onder voorwaarden schorsen, als […]

Lees meer

Auto gestolen en verzekering betaalt niet: wat nu!?

Uw auto is gestolen en de verzekering betaalt niet: wat kunt u doen? Jaarlijks worden meer dan tienduizend personenauto’s gestolen, […]

Lees meer

Op zoek naar juridische hulp op het gebied van verzekeringsrecht? Neem contact op! Direct contact