Contractenrecht | Advocatenkantoor Phea in Arnhem
Vragen of interesse? Neem contact op!

Contractenrecht

Burgerlijk wetboek en contracten onder een toga

Vrijwel dagelijks sluit men contracten met elkaar. Dat kan mondeling, maar ook schriftelijk. Contractenrecht is dan ook een breed rechtsgebied, waar meerdere subrechtsgebieden onder vallen. Wanneer personen en/of bedrijven afspraken met elkaar maken, worden die afspraken vaak ook nagekomen. Dat is zoals het hoort.

Geschillen ontstaan wanneer één van de partijen of beide partijen de afspraken niet (goed) nakomt. Of als één van de partijen meent dat de afspraak anders uitgelegd moet worden. Ook komt voor dat een partij vindt dat hij/zij niet goed voorgelicht is en/of bedrogen is door de ander.

Heeft u een geschil dat betrekking heeft op een overeenkomst of contract? Advocatenkantoor Phea kan u op het gebied van het contractenrecht voorzien van advies, de wederpartij voor u aanschrijven en, indien nodig, een gerechtelijke procedure aanhangig maken of u daarin bijstaan. Neem vrijblijvend contact met ons op, waarbij een advocaat kan beoordelen of uw zaak kans van slagen heeft.

Advocatenkantoor Phea kan u onder andere bijstaan in de volgende gevallen:

  • Niet nakoming van overeenkomsten
  • Koop en verkoop (bijvoorbeeld woonhuis, bedrijfspand, auto, caravan etc.)
  • Geschillen over de garantie
  • Algemene voorwaarden
  • Aannemingsovereenkomsten (bijvoorbeeld een geschil met de aannemer over een verbouwing)
  • Schade als gevolg van wanprestatie
  • Opstellen van overeenkomsten

Kennisbank contractenrecht

In onze kennisbank vindt u verschillende artikelen waarin wij complexe problemen in klare taal behandelen. Hieronder enkele artikelen uit onze categorie ‘contractenrecht’.

Op zoek naar juridische hulp op het gebied van contractenrecht? Neem contact op! Direct contact