Strafrecht | Advocatenkantoor Phea in Arnhem
Vragen of interesse? Neem contact op!

Strafrecht

strafrecht boeken onder een toga

Wanneer iemand in aanraking komt met politie en/of justitie kan dat zeer ingrijpend zijn. U wordt bijvoorbeeld verhoord door de politie, omdat er een verdenking bestaat van betrokkenheid bij een misdrijf. In zulke gevallen is het raadzaam om advies in te winnen bij een advocaat, voordat u verhoord wordt.

Ook kan het zijn dat u onterecht vast hebt gezeten op het politiebureau of in een Penitentiaire Inrichting, waardoor u mogelijk aanspraak kunt maken op schadevergoeding.

Wordt u door de politie aangemerkt als verdachte? Advocatenkantoor Phea kan u op het gebied van het strafrecht voorzien van advies en, indien het zover komt, u bijstaan in het geval u gedagvaard bent om te verschijnen voor de (politie)rechter. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Advocatenkantoor Phea kan u onder andere bijstaan in de volgende gevallen:

  • Advies voor verhoor door de politie
  • Bijstand tijdens verhoor door de politie
  • Gedagvaard om te verschijnen voor de (politie)rechter
  • Verdenking van een misdrijf (diefstal, mishandeling, openlijke geweldpleging, betrokkenheid bij een hennepkwekerij etc.)
  • Schadevergoeding na onterecht ondergane hechtenis

Kennisbank Strafrecht

In onze kennisbank vindt u verschillende artikelen waarin wij complexe problemen in klare taal behandelen. Hieronder enkele artikelen uit onze categorie ‘strafrecht’.

Op zoek naar juridische hulp op het gebied van strafrecht? Neem contact op! Direct contact