Tarieven - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Tarieven

rechtsgebieden3

Het inschakelen van een advocaat brengt niet altijd veel kosten met zich mee. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt eerst gekeken naar de haalbaarheid in uw zaak. Daarna worden de kosten besproken, waarbij ook een kosten-batenanalyse wordt gemaakt. Hierbij zal gekeken worden of u voor de desbetreffende zaak aanspraak kan maken op een rechtsbijstandverzekering, waardoor de verzekeraar de kosten van een gerechtelijke procedure moet vergoeden. Wanneer u niet verzekerd bent voor rechtsbijstand, hanteert Advocatenkantoor Phea een uurtarief.

Transparantie en duidelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. Indien wij uw zaak in behandeling nemen, zullen wij zoveel mogelijk een beoordeling geven van de zaak met een inschatting van de verwachte werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten.

Wij hanteren een uurtarief voor de te verrichten werkzaamheden. Daarbij wordt de rekening vastgesteld door het aantal uren dat de advocaat aan de zaak werkt te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief. Ons uurtarief is afhankelijk van de advocaat en de eventuele spoedeisendheid. Wij brengen de advocaatkosten maandelijks en achteraf in rekening, waarbij de bestede tijd altijd gespecificeerd is. Afhankelijk van de zaak wordt veelal een voorschot in rekening gebracht. Kosten van derden en verschotten (zoals kosten voor het opvragen van uittreksels, deurwaarderskosten en griffierechten) worden apart in rekening gebracht.

Alle afspraken worden schriftelijk aan het door u opgegeven e-mailadres of (post)adres bevestigd. Op alle afspraken zijn tevens onze algemene voorwaarden van toepassing.

Heeft u een juridisch geschil en wilt u weten of uw zaak kans van slagen heeft en wat de kosten zullen zijn? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Kennisbank

Wij publiceren regelmatig artikelen in onze kennisbank, waarmee onze advocaten hun kennis en ervaring met u delen. In onze kennisbank vindt u ook gevallen uit de praktijk. Complexe problemen worden in onze kennisbank in klare taal behandeld.

8 gevolgen van verzekeringsfraude

Wanneer een verzekerde een schadeclaim indient bij de verzekeraar, kan de verzekeraar een onderzoek instellen naar de claim. Er wordt […]

Lees meer

Dekking verzekering opgeschort: wat te doen bij een schorsing door premieachterstand?

Is de dekking van uw verzekering opgeschort, bijvoorbeeld door een premieachterstand? De verzekeraar kan de verzekering onder voorwaarden schorsen, als […]

Lees meer

Auto gestolen en verzekering betaalt niet: wat nu!?

Uw auto is gestolen en de verzekering betaalt niet: wat kunt u doen? Jaarlijks worden meer dan tienduizend personenauto’s gestolen, […]

Lees meer

Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact