Gesubsidieerde rechtsbijstand - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Gesubsidieerde rechtsbijstand

rechtsgebieden3

Wist u dat wie geen advocaat kan betalen vanwege een laag inkomen en weinig spaargeld, recht heeft op een vergoeding van de advocaatkosten door de Staat. Dat staat in onze Grondwet en wordt ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’ of ook wel een ‘toevoeging’ genoemd. Het verzoek tot gesubsidieerde rechtsbijstand wordt door uw advocaat aangevraagd bij de ‘Raad voor Rechtsbijstand’, de overheidsorganisatie die o.a. tot taak heeft ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen toch een advocaat kunnen krijgen.

Advocatenkantoor Phea is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en doet bij hoge uitzondering nog zaken in behandeling nemen op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Bij een toewijzing van de aanvraag om gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt de Staat het grootste deel van uw advocaatkosten. U betaalt slechts een eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen.

Hieronder  leggen wij aan u uit aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand en hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn.

Wanneer komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?

U kunt voor vragen over de gesubsidieerde rechtsbijstand ook vrijblijvend contact met ons opnemen. Indien u in aanmerking wil komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. U mag niet te veel inkomen hebben 

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 27.300,- (voor alleenstaanden) of € 38.600,- (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Het hiervoor genoemde verzamelinkomen is gebaseerd op brutobedragen.

Naar welk inkomen wordt gekeken? In principe wordt uitgegaan van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit wordt het “peiljaar” genoemd. Als bijvoorbeeld in 2019 een aanvraag wordt gedaan voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt dus gekeken naar uw inkomen en vermogen van het belastingjaar 2017. Gegevens over uw inkomen en vermogen wordt door de Raad voor Rechtsbijstand bij de Belastingdienst opgevraagd.

Stel dat u in 2019 flink minder bent gaan verdienen en/of uw vermogen in 2019 flink is gedaald (bijvoorbeeld door ontslag of scheiding), dan kan u de Raad voor Rechtsbijstand vragen om niet naar uw financiële situatie in 2017 te kijken maar om naar uw situatie in 2019 te kijken. Hiertoe moet een verzoek worden ingediend. Een dergelijk verzoek wordt een ‘verzoek om peiljaarverlegging’ genoemd.

2. U mag niet te veel bezittingen hebben

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen in box 3 (bijv. spaargeld, tweede huis, etc.) van twee jaar geleden méér was dan het ‘heffingvrije vermogen’. In 2017 is dit  heffingvrije vermogen per persoon € 25.000,-. Voor samenwoners en 65-plussers ligt dit ingewikkelder. Informeer hiernaar bij de Raad voor Rechtsbijstand.

3. De opbrengst van de zaak mag niet te hoog zijn

Indien uw rechtszaak is afgelopen, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar wat de zaak u financieel heeft opgebracht. Heeft u bijvoorbeeld een hoge schadevergoeding ontvangen?

Indien de opbrengst van de rechtszaak meer dan 50% van het heffingvrije vermogen betreft, is het mogelijk dat de Raad voor Rechtsbijstand de gesubsidieerde rechtsbijstand met terugwerkende kracht intrekt. In principe moet u dan zelf alsnog de advocaatkosten betalen.

4. U moet een goede reden hebben om rechtsbijstand aan te vragen

De Raad voor Rechtsbijstand oordeelt of uw verzoek tot gefinancierde rechtsbijstand terecht is. Dit betekent vaak dat u een juridisch probleem moet hebben waar u zelf niet uitkomt en een advocaat voor nodig hebt. Overigens wordt het verzoek tot gesubsidieerde rechtsbijstand door uw advocaat aangevraagd. U hoeft dit dus zelf niet te doen.

Extra kosten die bij sommige procedures worden gemaakt – zoals bijvoorbeeld griffierechten, kosten van het horen van getuigen of een eventuele proceskostenveroordeling – worden niet door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed.

De eigen bijdrage

Indien u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, moet u wel een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is hoger naarmate u meer verdient. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw leefsituatie (alleenstaand dan wel gehuwd/samenwonend/eenoudergezin) en uw inkomen. Zie voor de hoogte van de eigen bijdrage sinds 1 januari 2019 het tabel hieronder.

AlleenstaandNormen vanaf 1 januari 2019Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaarEigen BijdrageFiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.400€ 199t/m € 26.900
€ 19.401 – € 20.100€ 365€ 26.901 - € 27.900
€ 20.101 - € 21.100€ 522€ 27.901 - € 29.200
€ 21.101 - € 23.000€ 679€ 29.201 - € 32.600
€ 23.001 - € 27.300€ 835€ 32.601 - € 38.600
Boven de € 27.300Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 38.600

Korting op de eigen bijdrage

U kunt een korting van € 55,- op uw eigen bijdrage krijgen, als u eerst het Juridisch Loket bezoekt en het Juridisch Loket u doorverwijst naar een advocaat. U kunt altijd bij het Juridisch Loket aangeven naar welke advocaat u doorverwezen wil worden.

Het Juridisch Loket heeft vestigingen verspreid over het hele land. Kijk op www.juridischloket.nl en vind het Juridisch Loket bij u in de buurt.

In sommige gevallen komt een rechtzoekende in aanmerking voor bijzondere bijstand in verband met de te betalen eigen bijdrage. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u hiernaar informeren bij uw gemeente.

 

Kennisbank

Het Nederlands recht is constant in beweging. Dit maakt de materie interessant, maar ook complex. In onze kennisbank vindt u verschillende artikelen waarin wij complexe problemen in klare taal behandelen.

8 gevolgen van verzekeringsfraude

Wanneer een verzekerde een schadeclaim indient bij de verzekeraar, kan de verzekeraar een onderzoek instellen naar de claim. Er wordt […]

Lees meer

Dekking verzekering opgeschort: wat te doen bij een schorsing door premieachterstand?

Is de dekking van uw verzekering opgeschort, bijvoorbeeld door een premieachterstand? De verzekeraar kan de verzekering onder voorwaarden schorsen, als […]

Lees meer

Auto gestolen en verzekering betaalt niet: wat nu!?

Uw auto is gestolen en de verzekering betaalt niet: wat kunt u doen? Jaarlijks worden meer dan tienduizend personenauto’s gestolen, […]

Lees meer

Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact