Rechtsbijstandverzekering - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Rechtsbijstandverzekering

rechtsgebieden3

Heeft u een juridisch geschil of bent u niet tevreden over het juridisch advies van uw rechtsbijstandverzekeraar? Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft, heeft u het recht om uw eigen advocaat te kiezen bij een gerechtelijke procedure. Dit wordt de vrije advocaatkeuze genoemd.

De vrije advocaatkeuze van verzekerde

Wist u dat u bij een rechtsbijstandverzekering (zakelijk of privé) recht heeft om uw eigen advocaat te kiezen bij een gerechtelijke procedure? Dit wordt de vrije advocaatkeuze genoemd. Uw verzekeraar betaalt dan uw advocaatkosten. Indien u over een rechtsbijstandverzekering beschikt in uw zaak, benaderen wij met uw toestemming uw rechtsbijstandverzekeraar om de bevestiging van die dekking te vragen.

Het recht op een vrije advocaatkeuze geldt ook indien vertegenwoordiging door een advocaat volgens de wet niet verplicht is (maar wel vaak verstandig is). Dit zijn bijvoorbeeld zaken die voor de kantonrechter komen. Dit volgt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2013.

Uitspraak van het Europese Hof van Justitie

In de uitspraak van 7 november 2013 van het Europese Hof heeft een Nederlandse verzekerde een rechtszaak aangespannen tegen zijn rechtsbijstandverzekeraar DAS, omdat hij niet wilde dat zijn procedure door een medewerker van DAS werd gevoerd. DAS was van mening dat de zaak door een eigen jurist behandeld kon worden. In de polisvoorwaarden van DAS stond – kort gezegd – dat een verzekerde pas een eigen advocaat mag kiezen, indien de verzekeraar beslist dat de zaak niet door haar eigen jurist kan worden gedaan.

Het Europese Hof overwoog dat het recht op de vrije advocaatkeuze van de verzekerde niet kan worden beperkt tot de situatie waarin de verzekeraar besluit dat een externe advocaat in de arm moet worden genomen. Dit is in strijd met een Europese richtlijn. Nadien is een nieuw geschil ontstaan tussen een andere verzekerde en wederom de rechtbijstandverzekeraar DAS; dat geschil ging over de betekenis van een ‘administratieve procedure’ en wat daaronder verstaan moet worden. Het Europese Hof heeft het recht op vrije advocaatkeuze verder verruimd in een tweetal uitspraken van april 2016, waardoor de verzekerde ook bij het instellen van bezwaar bij een bestuursorgaan (zoals het UWV of het college van B&W van een gemeente) de vrijheid toekomt om een advocaat te kiezen.

 

Wat betekent dit concreet voor u?

Rechtsbijstandverzekeraars hebben juristen en soms ook advocaten in dienst. Zodra u een administratieve of gerechtelijke procedure ingaat, kunnen deze eigen juristen u juridisch ondersteunen. U bent echter niet verplicht om hiervan gebruik te maken. Indien u wilt kiezen voor een advocaat die niet werkzaam is voor de rechtsbijstandverzekeraar, dan moet uw verzekeraar dit in beginsel toestaan.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten en uw zaak valt volgens ons onder de dekking van de verzekering, kunnen wij namens u uw rechtsbijstandverzekeraar benaderen en om een schriftelijke bevestiging van die dekking vragen. Neemt u hierover vrijblijvend contact met ons op.

Waarom zou u een eigen advocaat kiezen?

Het recht op vrije advocaatkeuze heeft als doel om belangenconflicten te voorkomen. Het is voorstelbaar dat belangenconflicten zich kunnen voordoen indien de rechtzoekende voor de oplossing van zijn zaak alleen terecht kan bij de jurist of advocaat die in dienst is van de rechtsbijstandverzekeraar. De rechtsbijstandverzekeraar kan andere belangen hebben (bijvoorbeeld zoveel mogelijk winst behalen door zoveel mogelijk kosten te besparen) die niet gelijk behoeven te zijn aan de belangen van de verzekerde (bijvoorbeeld het aanhangig maken van een dure gerechtelijke procedure om zijn of haar recht te halen). Daar werd in ieder geval voor gevreesd door de Europese wetgever, zodat een recht op vrije advocaatkeuze bestaat.

Second Opinion

Bent u niet tevreden over het juridisch advies van uw rechtsbijstandverzekeraar? Of wilt uw rechtsbijstandverzekeraar uw zaak niet in behandeling nemen, omdat volgens haar de zaak geen redelijk kans van slagen heeft? In deze gevallen heeft u recht op een second opinion (ook wel genoemd: bindend advies of geschillenregeling). Een door u uit te kiezen advocaat-scheidsrechter beoordeelt of uw rechtsbijstandverzekeraar juist heeft geadviseerd en/of een zaak redelijk kans van slagen heeft. De kosten hiervan komen voor rekening van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Advocatenkantoor Phea heeft ruime ervaring met second opinions. Advocatenkantoor Phea stelt second opinions op en schrijft een advies wat voor partijen bindend is. Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor een kosteloze second opinion? U kunt vrijblijvend uw zaak aan ons voorleggen. Wij nemen uw zaak door en zullen een oordeel geven of uw zaak geschikt is voor een second opinion. Indien uw zaak zich voor een second opinion leent, zullen wij met uw toestemming contact met uw verzekeraar opnemen om bevestiging voor de dekking van de second opinion te vragen. De advocaatkosten voor de second opinion komen voor rekening van uw verzekeraar.

Advocatenkantoor Phea heeft ruime ervaring met het verzekeringsrecht, rechtsbijstandverzekeringen en second opinions. Heeft u vragen over een verzekeringskwestie? Twijfelt u over het advies van uw rechtsbijstandverzekeraar? Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor een second opinion? Advocatenkantoor Phea kan uitkomst bieden. Neem vrijblijvend contact met ons op. Vraag hierbij om een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij een advocaat oordeelt of uw zaak kans van slagen heeft.

Kennisbank

Het Nederlands recht is constant in beweging. Dit maakt de materie interessant, maar ook complex. In onze kennisbank vindt u verschillende artikelen waarin wij complexe problemen in klare taal behandelen.

8 gevolgen van verzekeringsfraude

Wanneer een verzekerde een schadeclaim indient bij de verzekeraar, kan de verzekeraar een onderzoek instellen naar de claim. Er wordt […]

Lees meer

Dekking verzekering opgeschort: wat te doen bij een schorsing door premieachterstand?

Is de dekking van uw verzekering opgeschort, bijvoorbeeld door een premieachterstand? De verzekeraar kan de verzekering onder voorwaarden schorsen, als […]

Lees meer

Auto gestolen en verzekering betaalt niet: wat nu!?

Uw auto is gestolen en de verzekering betaalt niet: wat kunt u doen? Jaarlijks worden meer dan tienduizend personenauto’s gestolen, […]

Lees meer

Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact