Verzekeringsadvocaat | Advocatenkantoor Phea in Arnhem
Vragen of interesse? Neem contact op!

Verzekeringsadvocaat

Wat is een verzekeringsadvocaat?

Zoekt u een verzekeringsadvocaat? Hieronder wordt uitgelegd wat een verzekeringsadvocaat is en wat een verzekeringsadvocaat doet. Ook worden voorbeelden gegeven van verzekeringszaken die Advocatenkantoor Phea onder andere voor u in behandeling kan nemen.

Wat is een verzekeringsadvocaat?

Een verzekeringsadvocaat is een in het verzekeringsrecht gespecialiseerde advocaat. Een verzekeringsadvocaat behartigt in geschillen vaak de belangen van ofwel de verzekerde, de verzekeraar en/of de tussenpersoon. Om de expertise te vergroten heeft de verzekeringsadvocaat in sommige gevallen ook een specialisatieopleiding Verzekeringsrecht gevolgd.

Advocatenkantoor Phea is een in het verzekeringsrecht gespecialiseerd advocatenkantoor. Wij kiezen ervoor om enkel de belangen van verzekerden te behartigen om tegenstrijdige belangen te voorkomen. U kunt er zeker van zijn dat uw belang voorop staat bij Advocatenkantoor Phea. Mr. T.W. Phea, oprichter van Advocatenkantoor Phea, is een verzekeringsadvocaat die ook de specialisatieopleiding Verzekeringsrecht heeft gevolgd bij de Academie voor de Rechtspraktijk. Mr. T.W. Phea is cum laude (met lof) geslaagd voor deze specialisatieopleiding. Advocatenkantoor Phea adviseert en procedeert met regelmaat in kleine en grote verzekeringszaken.

Welke zaken behandelt Advocatenkantoor Phea

Advocatenkantoor Phea behartigt onder andere de volgende zaken op het gebied van het verzekeringsrecht. Enkele voorbeelden van zaken die Advocatenkantoor Phea behandelt, zijn:

  • Weigering (volledige) uitkering of dekking, bijvoorbeeld doordat de verzekering een beroep doet op schending van de mededelingsplicht, te late melding, opzettelijke misleiding, verzwijging strafblad etc.
  • De personalia van de verzekerde worden extern geregistreerd bij de stichting CIS te Zeist, omdat de verzekeraar van mening is dat sprake is van bijvoorbeeld een frauduleuze claim terwijl daar geen sprake van is.
  • De verzekeraar doet een melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), ook wel Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars genoemd, waardoor de verzekerde moeilijkheden ondervindt bij het solliciteren naar een baan in de financiële sector.
  • Er is sprake van brandschade, waarbij de verzekeraar geen dekkingsstandpunt inneemt of weigert tot dekking over te gaan.
  • De verzekerde heeft een rechtsbijstandverzekering, maar de verzekerde wilt liever bijgestaan worden door een advocaat en doet een beroep op het recht op vrije advocaatkeuze. De rechtsbijstandsverzekeraar weigert ten onrechte. Of de rechtsbijstandsverzekeraar zegt dat de zaak van verzekerde geen kans van slagen heeft en de verzekerde wilt dat nagekeken hebben door een advocaat-scheidsrechter door middel van een second opinion. De verzekeraar moet hiervoor betalen.
  • De verzekerde wordt ten onrechte beticht van verzekeringsfraude, ook wel opzettelijke misleiding van de verzekeraar genoemd.
  • De verzekerde heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren of bedrijven en is aansprakelijk gesteld. De verzekeraar is echter van mening dat geen sprake is van dekking.
  • De verzekerde heeft een autoverzekering en heeft schade geleden als gevolg van diefstal (gedeeltelijk of geheel), vandalisme, joyriding of aanrijding. De verzekeraar doet technisch onderzoek of toedrachtsonderzoek en stelt dat op basis van onderzoek de feiten anders liggen waardoor geen dekking bestaat.
  • De verzekerde heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en bij arbeidsongeschiktheid wordt door de verzekeraar gesteld dat een ziekte of kwaal uit het verleden niet is vermeld op het aanvraagformulier.
  • De verzekeraar weigert (volledige) uitkering, omdat zij stelt dat sprake is van zogenaamde risicoverzwaring, zoals een gewijzigde bestemming, langdurige vakantie, leegstand etc., terwijl de verzekerde dit volgens de verzekeraar had moeten melden. Als de verzekerde dit had gemeld, was de verzekering volgens de verzekeraar niet voortgezet.

Niet alle verzekeringsrechtelijke geschillen staan hier natuurlijk tussen. Er kunnen boeken volgeschreven worden over mogelijke geschillen.

Heeft u vragen over een eigen verzekeringskwestie? Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor een Second Opinion? Advocatenkantoor Phea kan als gespecialiseerde verzekeringsadvocaat uitkomst bieden. Neem contact met ons op.

Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact