Heeft u een verzekeringsadvocaat nodig? | Advocatenkantoor Phea
Vragen of interesse? Neem contact op!

Zoekt u een verzekeringsadvocaat?

Wat is een verzekeringsadvocaat?

Zoekt u een verzekeringsadvocaat? Dan bent u bij Advocatenkantoor Phea aan het juiste adres. Hieronder leggen wij uit wat een verzekeringsadvocaat is en voor welke geschillen u bij ons terecht kunt. Ook geven we voorbeelden van verzekeringszaken die Advocatenkantoor Phea onder andere voor u in behandeling kan nemen.

Wat is een verzekeringsadvocaat?

Een verzekeringsadvocaat is een advocaat die is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht. De advocaat behartigt in geschillen vaak de belangen van ofwel de verzekerde, de verzekeraar en/of de tussenpersoon. Om de expertise te vergroten, heeft de verzekeringsadvocaat in sommige gevallen ook een specialisatieopleiding Verzekeringsrecht gevolgd.

Advocatenkantoor Phea is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het verzekeringsrecht. Mr. T.W. Phea, oprichter van Advocatenkantoor Phea, is een verzekeringsadvocaat die ook de specialisatieopleiding Verzekeringsrecht heeft gevolgd bij de Academie voor de Rechtspraktijk. Mr. T.W. Phea is cum laude (met lof) geslaagd voor deze specialisatieopleiding.

Wij kiezen ervoor om enkel de belangen van verzekerden te behartigen. Dit doen wij om tegenstrijdige belangen te voorkomen. U kunt er zeker van zijn dat uw belang bij ons voorop staat. Advocatenkantoor Phea adviseert en procedeert met regelmaat in kleine en grote verzekeringszaken.

Welke zaken behandelt Advocatenkantoor Phea

Advocatenkantoor Phea behandelt uiteenlopende zaken op het gebied van het verzekeringsrecht. We benoemen hieronder enkele voorbeelden. Uiteraard staan niet alle verzekeringsrechtelijke geschillen  hiertussen. Er kunnen boeken volgeschreven worden over mogelijke geschillen waarbij een verzekeringsadvocaat u van dienst kan zijn.

Weigering (volledige) uitkering of dekking

Bijvoorbeeld doordat de verzekering een beroep doet op schending van de mededelingsplicht, te late melding, opzettelijke misleiding, verzwijging strafblad etc.

Registratie bij de stichting CIS te Zeist

De personalia van de verzekerde worden extern geregistreerd bij de stichting CIS te Zeist, omdat de verzekeraar van mening is dat sprake is van bijvoorbeeld een frauduleuze claim terwijl daar geen sprake van is.

Melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit

De verzekeraar doet een melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), ook wel Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars genoemd, waardoor de verzekerde moeilijkheden ondervindt bij het solliciteren naar een baan in de financiële sector.

Weigeren van dekking bij brandschade

Er is sprake van brandschade, waarbij de verzekeraar geen dekkingsstandpunt inneemt of weigert tot dekking over te gaan.

Weigering beroep op het recht van vrije advocaatkeuze

De verzekerde heeft een rechtsbijstandverzekering, maar de verzekerde wilt liever bijgestaan worden door een gespecialiseerde advocaat en doet een beroep op het recht op vrije advocaatkeuze. De rechtsbijstandsverzekeraar weigert ten onrechte. Of de rechtsbijstandsverzekeraar zegt dat de zaak van verzekerde geen kans van slagen heeft en de verzekerde wilt dat nagekeken hebben door een advocaat-scheidsrechter door middel van een second opinion. De verzekeraar moet hiervoor betalen.

Ten onrechte beticht van verzekeringsfraude

De verzekerde wordt ten onrechte beticht van verzekeringsfraude, ook wel opzettelijke misleiding van de verzekeraar genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering

De verzekerde heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren of bedrijven en is aansprakelijk gesteld. De verzekeraar is echter van mening dat geen sprake is van dekking.

Ondanks autoverzekering geen dekking bij schade auto

De verzekerde heeft een autoverzekering en heeft schade geleden als gevolg van diefstal (gedeeltelijk of geheel), vandalisme, joyriding of aanrijding. De verzekeraar doet technisch onderzoek of toedrachtsonderzoek en stelt dat op basis van onderzoek de feiten anders liggen waardoor geen dekking bestaat.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De verzekerde heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en bij arbeidsongeschiktheid wordt door de verzekeraar gesteld dat een ziekte of kwaal uit het verleden niet is vermeld op het aanvraagformulier.

Weigering (volledige) uitkering door zogenaamde risicoverzwaring

De verzekeraar weigert (volledige) uitkering, omdat zij stelt dat sprake is van zogenaamde risicoverzwaring, zoals een gewijzigde bestemming, langdurige vakantie, leegstand etc., terwijl de verzekerde dit volgens de verzekeraar had moeten melden. Als de verzekerde dit had gemeld, was de verzekering volgens de verzekeraar niet voortgezet.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Heeft u vragen over een eigen verzekeringskwestie? Vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor een Second Opinion? Advocatenkantoor Phea kan als gespecialiseerde verzekeringsadvocaat uitkomst bieden. Neem gerust contact met ons op.

Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact