Auto gestolen en verzekering betaalt niet: wat nu!? - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Auto gestolen en verzekering betaalt niet: wat nu!?

Gepubliceerd: 18/11/2019


Uw auto is gestolen en de verzekering betaalt niet: wat kunt u doen? Jaarlijks worden meer dan tienduizend personenauto’s gestolen, waarvoor gelukkig veel mensen verzekerd zijn. Het komt helaas regelmatig voor dat verzekeraars niet uitkeren, ook als daar geen goede reden voor bestaat.

Benieuwd wat u kunt doen als de verzekering niet uitkeert? Of wilt u weten aan welke plichten verzekeraars moeten voldoen? Zij moeten bijvoorbeeld na de wachttermijn van 30 dagen uitkeren, iets dat ze helaas ook niet altijd netjes doen. Verzekeraars zijn kritisch op eventuele fraude, dus vragen u om belangrijke bewijzen aan te leveren.

Let op: benieuwd of u verzekerd bent voor autodiefstal? U heeft daar minimaal een WA Beperkt Casco (soms WA+) dekking voor nodig. Uiteraard is ook de WA Volledig Casco (ook wel Allrisk) geschikt.

Auto gestolen: 3 belangrijke stappen

Is uw auto gestolen? Het is belangrijk om in ieder geval 3 stappen te ondernemen:

 • Aangifte doen
 • Bewijs van autodiefstal leveren
 • Onderzoek door verzekeraar laten doen
 1. Aangifte doen

Zodra uw auto is gestolen bent u verplicht om daar zo snel mogelijk aangifte van te doen. Bovendien moet u melding maken bij uw verzekeraar. In de meeste gevallen ontvangt u een formulier waarop u kunt invullen wat er is gebeurd en om welke auto het gaat. De verzekeraar zal u ook vragen om het proces-verbaal dat de politie heeft opgemaakt en de autosleutels.

 1. Bewijs van autodiefstal leveren

Belangrijk bij een autodiefstal is de vraag ‘wie moet iets bewijzen?’. In dit geval dient u als verzekeringnemer te bewijzen dat de auto is gestolen, voordat de verzekeraar kan nadenken over het wel of niet uitkeren.

Het valt natuurlijk niet mee om dit bewijs te leveren, omdat de auto weg is en niet iedereen camerabeelden heeft van de diefstal. Om die reden is het vaste rechtspraak dat aan het bewijs van de autodiefstal niet te zware eisen mogen worden gesteld. Het is in principe genoeg om aangifte doen bij de politie en het proces-verbaal aan te leveren bij de verzekeraar.

Tip: is er volgens de verzekeraar sprake van bijzondere ‘omstandigheden’? In die gevallen kan het zijn dat de verzekeraar vraagt om aanvullend bewijs. Aan de andere kant kunnen verzekeraars daar meestal ook zelf onderzoek naar doen en doen ze dat dan ook.

 1. Onderzoek door verzekeraar laten doen

Zodra u de schadeclaim indient moet de verzekeraar de tijd krijgen om zelf onderzoek te doen. Vaak betekent dit dat de verzekeraar een schade-expert of een toedrachtsonderzoeker inschakelt. Die persoon komt na een bureau-onderzoek een interview afnemen.

Houd er rekening mee dat er tijdens het onderzoek gevraagd kan worden naar veel meer dan wat direct met de autodiefstal te maken lijkt te hebben. Op die manier wil de verzekeraar controleren of er netjes aan de polisvoorwaarden is voldaan. Bovendien dienen de vragen om vast te stellen dat er daadwerkelijk sprake is van diefstal en dat er geen andere zaken spelen.

Een verzekeraar kan vragen stellen over een eventueel strafrechtelijk verleden, een eventueel schadeverleden en wat u heeft gedaan op de dag van de diefstal. Op die manier komen de hiervoor genoemde ‘omstandigheden’ aan bod, die kunnen leiden tot twijfel over de claim. Ze kunnen de basis vormen voor een reden waarom de verzekering niet betaalt als de auto is gestolen, dus het is belangrijk om daar goed en uitgebreid op te antwoorden.

Let op: in sommige gevallen vermoedt een verzekeraar verzekeringsfraude. De vragen en het onderzoek worden dan gebruikt om vast te stellen of hier sprake van is. Lees het verslag van het interview altijd goed door en zet pas een handtekening op het moment dat u goed begrijpt wat er staat. Het is belangrijk om de tijd te nemen, ook al dringt de interviewer erop aan om snel te tekenen.

Auto gestolen en verzekering keert niet uit: 3 voorbeelden

Stel, uw auto is gestolen en de verzekering betaalt niet. Dat kan verschillende redenen hebben, ook als u de belangrijke stappen heeft gezet om vanuit de aangifte bewijs te leveren en vervolgens onderzoek te laten doen. We zetten ter illustratie drie voorbeelden op een rij die verzekeraars gebruiken om een diefstalclaim af te wijzen:

 • Informatie uit de autosleutel
  Verzekeraars onderzoeken de autosleutel(s) die u inlevert. Afhankelijk van het merk en type auto wordt daar veel informatie in opgeslagen. Tijdens het onderzoek stelt de verzekeraar diverse vragen over de auto en eventuele storingen of mankementen. Als het antwoord op die vragen niet overeenkomt met de informatie uit de autosleutel, kan dit een reden zijn om de claim uiteindelijk af te wijzen.
 • Ontkenning van eerdere schades
  Bij de aanvraag voor een autoverzekering worden diverse vragen gesteld, bijvoorbeeld over eventuele eerdere schades. Indien achteraf blijkt dat u daarop niet eerlijk heeft geantwoord kan dit voor de verzekeraar een reden zijn om de claim af te wijzen. De verzekeraar kan dan namelijk stellen dat een juist antwoord op de eerdere vraag geleid zou hebben tot een weigering voor de verzekering.
 • Ontkenning van strafrechtelijk verleden
  Op een vergelijkbare manier kan ook het ontkennen van een strafrechtelijk verleden reden zijn om de diefstalclaim af te wijzen. Het benadrukt het belang om tijdens het afsluiten van de autoverzekering eerlijk te antwoorden op de vragen die de verzekeraar stelt.

Verzekering betaalt niet: dit kunt u doen

Is de auto gestolen en betaalt de verzekering niet? Als dit gebeurt zoals in de hiervoor genoemde voorbeelden vindt er geen uitkering plaats, terwijl de auto er niet meer is. Toch is zo’n afwijzing niet automatisch terecht, waardoor het mogelijk is om daar verweer tegen te voeren.

Soms zou een eerlijk antwoord op een van de vragen tijdens het afsluiten niet zomaar leiden tot weigering voor de verzekering en in andere gevallen kan er onduidelijkheid bestaan over bijvoorbeeld informatie uit de autosleutel. Wat ook de reden is, er kan sprake zijn van een vergissing of informatie die de verzekeraar over het hoofd ziet.

In veel gevallen zijn er argumenten aan te voeren tegen de weigering van de dekking, waardoor het niet nodig is om u daar meteen bij neer te leggen. Zodra uw auto is gestolen en de verzekering niet betaalt kunt u daar -afhankelijk van de situatie- tegen optreden. Houd er ondertussen wel rekening mee dat de verzekeraar u mogelijk beschuldigt van verzekeringsfraude, waardoor u op een zwarte lijst geplaatst kunt worden.

Onterechte dekkingsweigering aanvechten

Benieuwd naar de mogelijkheden als uw auto is gestolen en de verzekering niet betaalt of uitkeert? Het verzekeringsrecht biedt bescherming aan verzekerden, waardoor we u daar in een aantal gevallen goed bij kunnen helpen. We zoeken samen met u uit of de verzekeraar onterecht heeft besloten om niet uit te betalen en welke argumenten we daarvoor kunnen vinden.

Als gespecialiseerde verzekeringsadvocaten kennen we het verzekeringsrecht en weten we op welke gronden een verzekeraar de dekking kan weigeren. Andersom weten we ook wanneer dit niet terecht is en hoe we dat op een succesvolle manier kunnen aanvechten. We beschikken over ruime ervaring, ook met zaken waarin de auto is gestolen en een verzekeraar besluit om niet uit te keren.

Tip: heeft u een rechtsbijstandsverzekering met dekking voor verkeerszaken? U kunt de advocaatkosten bij een procedure dan door de verzekering laten dekken. Met uw toestemming nemen we graag contact op met uw verzekeraar om de dekking in orde te maken.

Benieuwd naar de mogelijkheden als uw auto is gestolen en de verzekering niet betaalt? Neem vrijblijvend contact met ons op, dan vertellen we u graag meer. We horen graag van u.

 


Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact