Beticht van verzekeringsfraude? Op de zwarte lijst geplaatst, wat nu?
Vragen of interesse? Neem contact op!

Beticht van verzekeringsfraude? Op de zwarte lijst geplaatst, wat nu?

Gepubliceerd: 28/08/2018


Wanneer de verzekeraar u als verzekerde beschuldigt van verzekeringsfraude, heeft dat hele vervelende gevolgen. Eén van die gevolgen is dat uw personalia in het Extern Verwijzingsregister van de stichting CIS (afgekort: EVR) worden geplaatst. Dit noemt men ook wel de zwarte lijst van de verzekeraars. De verzekeraar wilt met een externe registratie andere verzekeraars ‘waarschuwen’. Als u in het EVR staat geregistreerd, kan u bijna nergens meer een (schade)verzekering afsluiten. En als het wel lukt om een verzekering af te sluiten, betaalt u torenhoge verzekeringspremies terwijl de voorwaarden slechter zijn. De vraag is dan of dat allemaal wel mag en welke voorwaarden er gelden voor registratie van personalia in het EVR van de stichting CIS. De verzekeraar moet aan zeer strenge eisen voldoen. Wanneer niet voldaan wordt aan de eisen, moet de CIS-registratie verwijderd worden. Wat die eisen zijn, leg ik hieronder uit.

 

Wat is verzekeringsfraude eigenlijk?

Eerst beginnen we met de definitie van verzekeringsfraude. De definitie lijkt weliswaar eenvoudig, maar is het niet. De definitie van verzekeringsfraude is: ‘het opzettelijk misleiden van de verzekeraar met als doel om een verzekeringsuitkering te verkrijgen, waarop anders geen recht bestond’. Ik noem vier voorbeelden van verzekeringsfraude:

  • ‘majoreren’: meer schade claimen dan daadwerkelijk geleden is.
  • ‘fingeren’: doen alsof er schade geleden is, of het verdraaien van de feiten om de claim onder de dekking van de verzekering te laten vallen.
  • ‘ensceneren’: opzettelijk veroorzaken van schade. Voorbeeld hiervan is de geënsceneerde aanrijding of opzetaanrijding.
  • de vragen van de verzekeraar bij de aanvraag van de verzekering opzettelijk onjuist beantwoorden.

We zien al dat ‘opzet’ een belangrijk bestanddeel is bij verzekeringsfraude. Verzekeringsfraude wordt ook wel ‘opzettelijke misleiding’ genoemd. Misleiding zonder opzet is geen verzekeringsfraude.

In dit artikel ga ik in op de externe registratie van personalia in het EVR van de stichting CIS. Vaak wordt zo’n registratie een CIS-registratie genoemd. Er zijn echter ook andere gevolgen, wanneer de verzekeraar u beschuldigt van verzekeringsfraude.

 

Voorwaarden voor registratie in het EVR van de stichting CIS

Dan komen we bij de voorwaarden voor registratie in het EVR van de stichting CIS. Rechters stellen keer op keer vast dat de verzekeraar voor registratie van personalia in het EVR aan zeer strenge eisen moet voldoen. Het is logisch dat er zeer strenge eisen gelden. Het is ook niet niks om iemand op een zwarte lijst te zetten. De strenge eisen staan onder andere in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Hieronder leg ik de eisen uit.

Er moet bovenal sprake zijn van vaststaande verzekeringsfraude. Een vermoeden van verzekeringsfraude is niet genoeg om in het EVR van de stichting CIS opgenomen te worden. Er moet sprake zijn van opzettelijke benadeling van de verzekeraar door de verzekerde om een uitkering te krijgen, waar hij anders geen recht op zou hebben.

De verzekeraar moet dus goed onderzoek doen naar de feiten of er inderdaad sprake is van bedrog en daarbij goed luisteren naar het verhaal van de verzekerde. Het kan namelijk ook gaan om een onhandigheid van de verzekerde of de verzekerde heeft per ongeluk het schadeformulier verkeerd ingevuld. Ook gebeurt regelmatig dat de verzekerde de termen niet begrijpt en iets zegt wat hij niet bedoelt. De verzekeraar moet dus bewijzen dat er sprake is van opzet tot misleiding van de verzekeraar. Het moet niet gaan om een misverstand dan wel vergissing.

"Een vermoeden van verzekeringsfraude is niet genoeg om in het EVR van de stichting CIS opgenomen te worden."

Wat heeft de rechter hierover gezegd in het verleden? Ik haal een voorbeeld aan uit een arrest van het gerechtshof. Het ging hierbij om een claim bij de ziektekostenverzekeraar. De verzekerde heeft een rekening van 800 dollars bij zijn verzekeraar ingestuurd. Hij geeft de uitleg dat hij in het buitenland voor malaria was behandeld. De verzekeraar doet navraag bij de arts en de arts zegt dat er slechts een bedrag van 50 dollars is betaald voor de behandeling. De verzekeraar heeft om die reden uitkering van het verzekeringsgeld geweigerd (het volledige bedrag van 800 dollars) en de personalia van de verzekerde opgenomen in het EVR van de stichting CIS. De verzekerde vecht dit aan bij de rechter. Hoewel het gerechtshof het bedrag hoog vindt, oordeelt het gerechtshof dat van vaststaande verzekeringsfraude geen sprake is. De arts heeft immers de volledige inzage in de administratie van het ziekenhuis geweigerd. Nader onderzoek naar de hoogte van de claim is hierdoor niet gedaan. Bovendien heeft de verzekeraar geen nader onderzoek ingesteld naar de door verzekerde overlegde kwitantie van de behandeling. De verzekeraar heeft dus volgens het gerechtshof niet voldoende aangetoond dat sprake is van verzekeringsfraude. De registratie in het EVR van de stichting CIS was dus onterecht. De verzekeraar moest van de rechter de EVR registratie verwijderen.

Helaas komt Advocatenkantoor Phea maar al te vaak gevallen tegen waar de verzekerde ten onrechte wordt beticht van verzekeringsfraude, terwijl daar geen sprake van is. Wanneer geen sprake is van verzekeringsfraude, moet de EVR / CIS registratie verwijderd worden.

 

Proportionaliteitsvereiste; duur van de registratie

Maar ook als de verzekeraar wel heeft aangetoond dat aan de voorwaarden voor registratie in het EVR voldaan is, moet de verzekeraar het proportionaliteitsbeginsel in acht nemen. Dat wil zeggen dat de verzekeraar het belang van de registratie moet afwegen tegen de nadelige gevolgen voor de verzekerde. Het blijft dus mogelijk dat de gevolgen van een registratie voor de verzekerde zo ernstig zijn, dat die registratie niet mag plaatsvinden.

Ook is mogelijk dat de duur van de registratie beperkt moet blijven, vanwege die (ernstige) gevolgen voor de verzekerde. De maximale duur van registratie in het EVR bij de stichting CIS in het geval van vaststaande verzekeringsfraude is acht jaar.

Advocatenkantoor Phea ziet vaak in de praktijk gebeuren dat verzekeraars het proportionaliteitsbeginsel niet (goed) toepassen. Met een ‘standaardzin’ zegt de verzekeraar dat gekeken is naar de gevolgen voor de verzekerde en dat er toch geregistreerd wordt. Een onderbouwing ontbreekt, zodat ook niet valt te controleren dat daadwerkelijk gekeken is naar de gevolgen voor de verzekerde.

 

Onterechte registratie in het EVR aanvechten met Advocatenkantoor Phea

De conclusie is dat van verzekeringsfraude alleen sprake kan zijn als de feiten ondubbelzinnig op verzekeringsfraude wijzen, terwijl geen andere uitleg mogelijk is. Van verzekeringsfraude is geen sprake in geval van een op het eerste gezicht onwaarschijnlijke verhaal van de verzekerde dat bij nadere bestudering wel waar kan zijn. Een vermoeden van verzekeringsfraude is onvoldoende voor een registratie in het EVR van de stichting CIS. Toch komt het regelmatig voor dat de persoonsgegevens van de verzekerde in het EVR worden opgenomen zonder dat van vaststaande verzekeringsfraude sprake is. In dit geval doet u er verstandig aan een gespecialiseerde verzekeringsadvocaat in te schakelen en de registratie in het EVR van de stichting CIS aan te vechten. Advocatenkantoor Phea heeft ruime ervaring in zulke zaken en heeft vele onterechte registraties namens de verzekerde aangevochten en verwijderd gekregen.

Bent u onterecht geregistreerd in het EVR van de stichting CIS? Wilt u een EVR registratie verwijderd hebben? Advocatenkantoor Phea is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht en kan de mogelijkheden met u bespreken in een vrijblijvend gesprek. Waar nodig wordt namens u een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering die dekking verleent? Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan uw advocaatkosten bij een procedure. Met uw toestemming nemen wij contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar om de dekking te regelen.


Misschien ook interessant...

Stichting CIS: de registraties uitgelegd

Waarschijnlijk had u nog nooit van de Stichting CIS uit Zeist gehoord, totdat een verzekeraar (vast)stelde dat er sprake is […]

Lees meer

8 gevolgen van verzekeringsfraude

Wanneer een verzekerde een schadeclaim indient bij de verzekeraar, kan de verzekeraar een onderzoek instellen naar de claim. Er wordt […]

Lees meer

Strafrechtelijk verleden en verzekering, wel of geen uitkering?

Menigeen die een verzekering afsluit, zal de vraag over het strafrechtelijk verleden (oftewel: strafblad) kennen die verzekeraars stellen bij de […]

Lees meer

Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact