Dekking verzekering opgeschort: wat te doen bij een schorsing door premieachterstand? - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Dekking verzekering opgeschort: wat te doen bij een schorsing door premieachterstand?

Gepubliceerd: 11/05/2020


Is de dekking van uw verzekering opgeschort, bijvoorbeeld door een premieachterstand? De verzekeraar kan de verzekering onder voorwaarden schorsen, als u daarvoor de premie niet (op tijd) betaalt.

U betaalt premie voor de verzekering, in ruil waarvoor u dekking krijgt bij een verzekerd schadevoorval. Als u die premie niet (op tijd) betaalt hoeft de verzekeraar u in bepaalde gevallen geen dekking meer te bieden. De verzekeraar kan de dekking opschorten of de verzekering helemaal beëindigen. We leggen u graag uit welke mogelijkheden de verzekeraar heeft en wat uw rechten zijn. Vanuit de wettelijke bescherming en plichten die er gelden voor de verzekeraar. De verzekeraar kan namelijk niet zomaar de dekking opschorten of de verzekering beëindigen.

Dekking verzekering opgeschort

Betaalt u de premie voor een verzekering te laat of helemaal niet? Als u dat vergeten bent of als u het (tijdelijk) niet kunt betalen, kan de verzekeraar de dekking opschorten. Het betekent dat de dekking tijdelijk niet geldt. De verzekeraar zal de dekking pas weer aanbieden als u de premie weer (op tijd) betaalt.

Let op: een verzekeraar kan de dekking opschorten of de verzekering helemaal beëindigen. Bij opschorten blijft de verzekering lopen, maar kunt u tijdelijk geen gebruik maken van de dekking.

Let op: een verzekeraar kan u als wanbetaler registreren bij de Stichting CIS. We leggen u graag uit wat dat inhoudt:

Wettelijke bescherming

Mag een verzekeraar de dekking zomaar opschorten of de verzekering zelfs helemaal beëindigen? In de verzekeringsovereenkomst waarmee u akkoord gaat staat normaal gesproken een premievervaldatum. Dat is de datum waarop u de premie betaald moet hebben, om gebruik te kunnen maken van de verzekering. Toch kan het gebeuren dat u een keer vergeet te betalen. En stel dat u net daarna schade lijdt, kunt u daarvoor dan gebruik maken van de verzekering?

De wet biedt in dat geval bescherming voor u als consument en verzekeringnemer. Die bescherming gaat uit van twee soorten premies:

 • Beginpremie
  De eerste premie die u als verzekeringnemer betaalt aan de verzekeraar, op het moment dat de nieuwe verzekering ingaat.
 • Vervolgpremie
  Een volgende premie, die u bijvoorbeeld maandelijks betaalt om gebruik te kunnen maken van de verzekering.

De wettelijke bescherming geldt alleen voor de vervolgpremie. Een verzekeraar mag de dekking niet zomaar opschorten en de verzekering niet zomaar beëindigen, als u de vervolgpremie een keer niet (op tijd) betaalt.

Let op: de wettelijke bescherming geldt alleen voor consumenten. Sluit u een verzekering af als bedrijf of vanuit uw beroep? Dan geldt deze wettelijke bescherming voor consumenten niet.

De wet beschrijft twee belangrijke voorwaarden, waaraan de verzekeraar moet voldoen voordat die kan overgaan tot opschorten of beëindigen:

 • Aanmaning naar de verzekeringnemer
  De verzekeraar moet u als verzekeringnemer een aanmaning sturen, voor de te betalen vervolgpremie.
 • Waarschuwen voor gevolgen
  De verzekeraar moet u als verzekeringnemer waarschuwen voor de mogelijke gevolgen, als u de premie niet betaalt. Die mogelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld het opschorten van de dekking of het beëindigen van de verzekering.

Let op: een verzekeraar mag in de polisvoorwaarden afwijken van de wettelijke bescherming. Voorwaarde is dat de afwijkende bepaling redelijk is. Een rechter zal toetsen of de afwijkende bepaling voldoet aan die voorwaarde.

"Een verzekeraar mag de dekking niet zomaar opschorten en de verzekering niet zomaar beëindigen, als u de vervolgpremie een keer niet (op tijd) betaalt."

 

Termijn om de premie alsnog te betalen

Wordt de dekking van de verzekering opgeschort door de verzekeraar? Dat mag alleen als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, dus als u in ieder geval een aanmaning inclusief waarschuwing heeft ontvangen.

Die aanmaning moet u de kans bieden om de premie alsnog te betalen. De aanmaning bevat daarom een termijn, waarin u alsnog kunt betalen om opschorting of beëindiging van de verzekering te voorkomen. Deze termijn is wettelijk vastgesteld en is afhankelijk van het type verzekering waar het om gaat:

 • Schadeverzekering
  Verzekeraars moeten u in de aanmaning nog minstens 14 dagen de tijd geven om de premie voor een schadeverzekering alsnog te betalen. Het gaat om verzekeringen waarbij de verzekeraar uitkeert als u als verzekeringnemer schade claimt. U kunt denken aan een autoverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering of een reisverzekering.
 • Sommenverzekering
  Verzekeraars moeten u in de aanmaning nog minstens 1 maand de tijd geven om de premie voor een sommenverzekering alsnog te betalen. Het gaat om verzekeringen voor een persoon. U kunt denken aan een levensverzekering of een overlijdensrisicoverzekering.

Tip: houdt de verzekeraar zich in de aanmaning niet aan de wettelijke termijn? De Geschillencommissie van het Kifid heeft een door de verzekeraar gehanteerde afwijkende termijn in één van haar bindende uitspraken eerder van de hand gewezen. Het ging om een zaak waarin een consument een levensverzekering afsloot. Die zou € 88.000 uitkeren als de zus van de verzekerde op of eerder dan 3 februari 2028 zou overlijden. De zus overleed eind 2016, dus de verzekerde rekende op uitkering. Er bleek een premieachterstand, dus de verzekeraar keerde maar €41.000 uit. De verzekeraar had de inmiddels overleden zus eerder drie herinneringsbrieven gestuurd. In de laatste herinnering werd een termijn van 30 dagen geboden om de premie alsnog te betalen. De Geschillencommissie van het Kifid oordeelde dat de verzekeraar niet had voldaan aan de minimale termijn van 1 maand, die kan variëren van 28 tot 31 dagen. Een maand staat dus niet gelijk aan 30 dagen. De verzekeraar moest daarom alsnog het volledige bedrag van € 88.000 uitkeren (minus de niet-betaalde premie).

 

Aanmaning door de verzekeraar

De verzekeraar moet de aanmaning ná de premievervaldatum versturen. Stel dat u bijvoorbeeld tot 30 april de tijd heeft om de premie te voldoen, dan mag de verzekeraar de aanmaning pas vanaf 1 mei sturen.

Zou de verzekeraar de aanmaning vóór de premievervaldatum (in dit geval: 30 april) sturen? Dan biedt dat u als verzekeringnemer te weinig bescherming. Er wordt niet voldaan aan de wettelijke plicht, om u alsnog de mogelijkheid te bieden te betalen als u dat uit bijvoorbeeld vergeetachtigheid eerder nog niet heeft gedaan.

Let op: zelfs als u als verzekeringnemer al aangeeft dat u de premie niet kunt betalen mag de verzekeraar de aanmaning pas na de premievervaldatum versturen. Het is alleen bij zéér hoge uitzondering mogelijk om de aanmaning achterwege te laten, waardoor de verzekeraar daartoe eigenlijk altijd verplicht is.

De aanmaning mag de verzekeraar elektronisch versturen, dat hoeft niet meer op papier. In plaats daarvan kan de verzekeraar gebruik maken van een e-mail. Het is wel belangrijk dat u als verzekeringnemer uitdrukkelijk toestemming geeft om de aanmaning digitaal via e-mail te ontvangen. Die toestemming geeft u bijvoorbeeld door het hokje daarvoor op het verzekeringsaanvraagformulier in te vullen.

Let op: plaatst de verzekeraar de aanmaning in het online portaal of op een andere plek van de website, waar u als verzekeringnemer bij kunt komen door in te loggen? Dat is niet voldoende. De verzekeraar moet de aanmaning rechtstreeks aan u versturen, ook als dat digitaal gebeurt.

 

Opschorting of beëindiging aanvechten: wat zijn mijn mogelijkheden?

Is de dekking van de verzekering opgeschort of is de verzekering helemaal beëindigd en wilt u dat aanvechten? Er geldt wettelijke bescherming voor u als consument en verzekeringnemer. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de verzekeraar u op tijd een aanmaning heeft verstuurd en dat die bovendien aan de wettelijke eisen voldoet.

Als de aanmaning te vroeg is verstuurd of niet aan de wettelijke eisen voldoet is het de verzekeraar niet toegestaan om de dekking op te schorten of de verzekering te beëindigen. En is er helemaal geen aanmaning verstuurd? Ook dan is dit in de meeste gevallen niet toegestaan, waardoor u dit kunt aanvechten. Indien er schade ontstaat in de periode dat de dekking volgens de verzekeraar opgeschort zou zijn of niet meer zou gelden is het de moeite waard om de mogelijkheden te onderzoeken of dit is aan te vechten.

Heeft u de verzekeringspremie niet of te laat betaald en heeft u daarna schade geleden? Als de verzekeraar uw dekking (onterecht) heeft opgeschort of beëindigd zijn we u daar bij Advocatenkantoor Phea graag mee van dienst. We zijn gespecialiseerd in het verzekeringsrecht, waardoor we u goed kunnen uitleggen wat uw rechten zijn en welke mogelijkheden er liggen.

Neem contact met ons op, voor een telefonisch gesprek waarin we vrijblijvend uitleggen hoe een schorsing of beëindiging van de verzekering werkt, of er aan de voorwaarden is voldaan en of er mogelijkheden zijn om dit aan te vechten. Als u de premie niet of te laat heeft betaald en daarna te maken heeft gekregen met schade, kunnen we u uitleg geven over de wettelijke bescherming.

Tip: verzekering afgesloten als ondernemer? U heeft niet dezelfde wettelijke bescherming als een consument. Toch zoeken we graag voor u uit wat de mogelijkheden zijn.

Tip: heeft u een rechtsbijstandsverzekering die dekking biedt? Uw rechtsbijstandverzekeraar betaalt de advocaatkosten bij een procedure. Met uw toestemming nemen we contact op met uw verzekeraar, om de dekking te regelen.


Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact