Stichting CIS: de registraties uitgelegd - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Stichting CIS: de registraties uitgelegd

Gepubliceerd: 19/08/2018


Waarschijnlijk had u nog nooit van de Stichting CIS uit Zeist gehoord, totdat een verzekeraar (vast)stelde dat er sprake is van verzekeringsfraude. Op dat moment registreert de stichting (persoons)gegevens in haar databank, het Extern Verwijzingsregister (EVR).

De Stichting CIS houdt meer bij dan alleen fraudegevallen. De stichting valt het best te vergelijken met het BKR. Ook daar kan een vermelding afhankelijk van het type verschillende gevolgen hebben.

We zetten voor u op een rij wat de Stichting CIS doet, welke gegevens de stichting registreert en welke gevolgen dat voor u kan hebben. Ontdek wat een EVR-registratie kan betekenen en of er inderdaad sprake is van een zwarte lijst.

 

Wat doet de Stichting CIS?

De Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) is een organisaties van en vóór verzekeraars en hun gevolmachtigden. De stichting houdt gegevens bij van personen en bedrijven, zodat verzekeraars risico’s beter kunnen inschatten. Een vermelding bij het CIS gaat dus over aanwezigheid in de databanken bij deze stichting. Eenmaal geregistreerd kan dat verschillende gevolgen hebben, afhankelijk van het type melding.

 

Wat houdt een vermelding bij Stichting CIS in?

De databanken van de stichting bevatten gegevens van 13 miljoen personen en bedrijven uit Nederland. De kans is daarmee groot dat ook u geregistreerd staat. Gezien de verschillende type mogelijke meldingen hoeft dat geen (grote) negatieve gevolgen te hebben. U kunt te maken krijgen met de volgende vermeldingen bij de CIS Stichting:

 • Claimmeldingen (CM)
 • Waarborgfondsmelding onverzekerden
 • Ontzegging van de rijbevoegdheid
 • Vertrouwelijke Mededelingen (VM)
 • Extern Verwijzingsregister (EVR)

 

Claimmeldingen (CM)

De meeste vermeldingen bij de stichting gaan om een claimmelding, afgekort tot CM. Het zijn schademeldingen, die ontstaan als u een schadeclaim indient bij uw verzekeraar. Er is sprake van een ‘ongekleurde’ melding, omdat het slechts registreert dat u een claim heeft gedaan.

Stel dat u op vakantie gaat en uw portemonnee gestolen wordt. U dient op 1 augustus een claim in bij uw reisverzekering, om de paar honderd euro die daarin zat te laten vergoeden. Van de claim van 350 euro die u indient wordt 250 euro toegekend. De Stichting CIS neemt in de systemen op dat u op 1 augustus een claim heeft ingediend en dat van de gevraagde 350 euro uiteindelijk 250 euro is uitbetaald.

Het is een feitelijke melding, zonder nadelige gevolgen voor u als verzekerde. De vermelding bij de Stichting CIS heeft op die manier niet of nauwelijks gevolgen. Houd er wel rekening mee dat u de melding dient op te geven als een verzekeraar daar om vraagt. En indien u veel van dergelijke meldingen heeft kan een verzekeraar toch besluiten om u te weigeren. Wilt u iets aan dit type melding doen? Dat kan alleen als die feitelijk onjuist blijkt.

 

Waarborgfondsmelding onverzekerden

Raakt u met een motorvoertuig betrokken bij een schade en bent u op dat moment niet verzekerd? Dan krijgt u te maken met een waarborgfondsmelding onverzekerden bij de Stichting CIS. De stichting registreert de gegevens van de kentekenhouder, bezitter of bestuurder van het voertuig.

 

Ontzegging van de rijbevoegdheid

Is u de rijbevoegdheid ontzegd? Daarvan wordt dit type melding gemaakt in de databanken van de Stichting CIS. Dit gebeurt als de politierechter u een ontzegging van de rijbevoegdheid oplegt, bijvoorbeeld vanwege het gebruik van te veel alcohol in het verkeer. Uiteraard kan dit type Stichting CIS-vermelding ook door andere oorzaken ontstaan.

 

Vertrouwelijke Mededelingen (VM)

Verzekeraars kunnen een vertrouwelijke mededeling (VM) in de databanken opnemen. Dit is een waardeoordeel over een persoon of een schadeclaim. Verzekeraars kunnen daar in twee verschillende situaties voor kiezen:

 • Beëindiging vanwege niet of onvoldoende naleven verzekeringsovereenkomst
  Als een verzekeraar van mening is dat u de verzekeringsovereenkomst niet of onvoldoende nakomt kan deze uw verzekering beëindigen. De CIS-vermelding bevat dan informatie zoals ‘Royement in verband met niet nakomen contractuele verplichtingen’.
  Deze vermelding bij de CIS Stichting ontstaat bijvoorbeeld als een verzekeraar vindt dat u te weinig bewijsstukken instuurt om een schadeclaim te onderbouwen. Bovendien kunt u hiermee te maken krijgen als u de premie niet of niet op tijd betaalt.
 • Beëindiging om een andere bijzondere reden
  Verzekeraars mogen bovendien andere redenen aanvoeren voor dit type registratie. Spreekt de verzekeraar van ‘In verband met schadeverloop’? Dat betekent in de praktijk dat u te veel claims heeft ingediend.

 

Extern Verwijzingsregister (EVR)

Tenslotte kunt u bij de Stichting CIS te maken krijgen met een registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Dat doet een verzekeraar alleen als die van mening is dat u verzekeringsfraude pleegt of u daar een poging toe doet.

Stelt een verzekeraar vast dat u bij de aanvraag van een verzekering niet eerlijk bent over uw schadeverleden en/of het strafrechtelijk verleden? Ook in dat geval kunt u te maken krijgen met een EVR-registratie.

We krijgen als advocatenkantoor regelmatig te maken met onterechte EVR-registraties. Verzekeraars stelen dat er sprake is van (poging tot) verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding, terwijl daar geen sprake van is. Het gevolg is een onterechte EVR-registratie, die grote gevolgen kan hebben. Een vermoeden van verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding is namelijk niet genoeg voor een dergelijke vermelding. Wij kunnen u helpen de onterechte vermelding ongedaan te maken, zodat u daar geen last meer van zal hebben.

Tip: benieuwd of u geregistreerd staat bij de Stichting CIS? Gebruik het inzageformulier om een inzageverzoek te doen. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Europese privacy-richtlijn) heeft u het recht te weten welke gegevens de Stichting CIS in haar databanken over u verwerkt.

 

Wat zijn de gevolgen van een CIS-vermelding?

Een Stichting CIS-vermelding kan verschillende gevolgen hebben. Dat kunnen grote gevolgen zijn tijdens de aanvraag van een nieuwe verzekering, net als tijdens een schade-afwikkeling. We zetten de gevolgen van twee zwaarwegende type vermeldingen voor u onder elkaar:

 • Vertrouwelijke mededelingen
 • EVR-registratie

 

Vertrouwelijke mededelingen

Is er sprake van een vertrouwelijke mededeling door de verzekeraar? De gevolgen daarvan hangen af van de oorzaak die daar aanleiding toe gaf. Beëindigt een verzekeraar uw verzekering vanwege een bovengemiddeld aantal schadeclaims? De kans is dan klein dat andere verzekeraars u zonder problemen zullen accepteren, als u een nieuwe polis aanvraagt.

Registreert uw verzekeraar een beëindiging omdat u de contractuele verplichtingen niet bent nagekomen? Als het bijvoorbeeld gaat om het niet betalen van de premie zullen andere verzekeraars extra terughoudend zijn. Het gevolg kan zijn dat u zich alleen tegen een hogere premie en met minder gunstige voorwaarden opnieuw kunt verzekeren. Dat kan grote financiële gevolgen hebben.

 

EVR-registratie

Krijgt u te maken met een EVR-registratie bij de Stichting CIS? De verzekeraar stelt daarmee dat er sprake is van verzekeringsfraude of een poging daartoe. Dat betekent in de praktijk dat u zich praktisch nergens meer kunt verzekeren.

Let op: verzekeraars kunnen zowel personen als bedrijven registreren bij de Stichting CIS.

Zodra u een EVR-registratie heeft in de CIS databanken kunt u alleen nog terecht bij de Vereende Verzekeringen, voorheen bekend als Rialto Verzekeringen en daarvoor als Terminus. Het is een specialist in probleemverzekeringen.

U betaalt een veel hogere premie dan gebruikelijk en de voorwaarden zullen minder gunstig zijn. Bovendien kunt u bij de Vereende geen bootverzekering of ziekteverzuimverzekering afsluiten. U heeft de keuze uit een beperkt productaanbod. Helaas kunt u met een EVR-registratie over het algemeen nergens anders terecht.

Een vermelding bij de Stichting CIS kan dus grote gevolgen hebben, afhankelijk van het type melding dat uw verzekeraar maakt. Wij kunnen u als advocatenkantoor helpen om vast te stellen of de vermelding terecht is. Vindt u die onterecht? We kunnen u helpen een EVR-registratie te verwijderen of u adviseren over andere meldingen waar u mee te maken heeft.

Tip: heeft u een rechtsbijstandsverzekering met dekking voor dergelijke zaken? Uw verzekeraar betaalt onder voorwaarden onze advocaatkosten. Met uw toestemming nemen we contact op met uw verzekeraar, om de dekking in orde te maken.

Heeft u vragen over de CIS-vermelding of bent u benieuwd naar de mogelijkheden om daar iets aan te doen? Neem vrijblijvend contact met ons op, dan vertellen we u graag meer.


Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact