Verzekering online afsluiten. Zo gepiept toch? - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Verzekering online afsluiten. Zo gepiept toch?

Gepubliceerd: 16/03/2014


Steeds meer verzekeringsovereenkomsten worden tegenwoordig via internet afgesloten. U vult online een aanvraagformulier in, vinkt het hokje aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en binnen enkele minuten ontvangt u al een bevestigingsmail in uw mailbox. Lekker snel en makkelijk. U voelt zich helemaal verzekerd en veilig, want u bent (weer) helemaal verzekerd voor de desbetreffende schade. Heeft u de kleine lettertjes in de algemene voorwaarden echter wel gelezen….?

Online algemene voorwaarden zijn meestal van toepassing

In het arrest van het Gerechtshof Arnhem van 9 oktober 2012 ging het over het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst via het internet. Verzekeringnemer heeft een inboedelverzekering online afgesloten. Toen haar spullen, die tijdelijk bij Citybox waren opgeslagen, verloren zijn gegaan door brand heeft de verzekeringnemer haar schade geclaimd bij haar inboedelverzekeraar. Vergoeding van de schade wordt door de verzekeraar geweigerd met een beroep op haar algemene voorwaarden.

Verzekeringnemer stelt zich op het standpunt dat de algemene voorwaarden helemaal niet van toepassing waren, omdat zij pas na het schade-evenement met de algemene voorwaarden bekend zou zijn geworden. Zij stelt dus dat zij de algemene voorwaarden nooit feitelijk heeft gezien (juridisch gezegd: niet ter hand gesteld heeft gekregen), nu de algemene voorwaarden slechts vanaf de website waren in te zien.

De rechter gaat niet met het verweer van verzekeringnemer mee. Vaststaat namelijk dat de verzekeringsovereenkomst langs elektronische weg is afgesloten. Voor (verzekerings)overeenkomsten die online worden afgesloten, is het rechtens voldoende dat de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg aan de verzekeringnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat de algemene voorwaarden voor de verzekeringnemer konden worden opgeslagen en toegankelijk waren ten behoeve van latere kennisneming.

De verzekeraar heeft volgens de rechter aan het voorgaande voldaan. Vast staat immers dat verzekeringnemer tijdens de aanvraagprocedure van de inboedelverzekering zich akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden, die zij op dat moment via een hyperlink kon inzien, opslaan en printen. Ook daarna kon verzekeringnemer via de hyperlink op het elektronisch polisblad de algemene voorwaarden (blijven) raadplegen. De algemene voorwaarden zijn derhalve op de inboedelverzekering van toepassing.

Wanneer zijn online algemene voorwaarden niet van toepassing?

In het arrest van de Hoge Raad van 11 februari 2011 vond de rechter het onvoldoende dat de algemene voorwaarden op de website terug te vinden waren. In dit arrest ging het om het tekenen van een papieren overeenkomst, waar naar de algemene voorwaarden wordt verwezen. De algemene voorwaarden zijn niet in papieren vorm overhandigd. Wanneer er problemen ontstaan, wordt over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden door partijen getwist.

De ene partij is van mening dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, omdat de algemene voorwaarden nooit in papieren vorm aan haar is overhandigd, waardoor haar geen redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De andere partij vindt daarentegen dat de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn omdat de algemene voorwaarden eenvoudig via een zoekopdracht via internet te vinden zijn (bijv. via Google). Zij vindt dus wel dat er een redelijke mogelijkheid tot kennisneming van de algemene voorwaarden bestaat. Wie heeft er gelijk? De Hoge Raad oordeelt dat het onvoldoende is dat de algemene voorwaarden via een zoekopdracht eenvoudig via internet te vinden is.

Indien het dus redelijkerwijs mogelijk is om de papieren algemene voorwaarden bij een papieren overeenkomst ter hand te stellen dan dient dit in principe ook te gebeuren. Het blijft echter mogelijk om de algemene voorwaarden digitaal beschikbaar te stellen, maar dan dient de klant uitdrukkelijk in te stemmen met kennisneming van de algemene voorwaarden langs elektronische weg.

Wat betekent dit concreet voor u?

Indien u offline – dus niet via internet – een verzekeringsovereenkomst afsluit, is de hoofdregel dat de algemene voorwaarden in papieren vorm aan u moeten worden overhandigd. Dit is anders indien u online een verzekeringsovereenkomst afsluit. Door het hokje ‘ik ga akkoord met de verzekeringsvoorwaarden’ aan te vinken – wat vrijwel altijd noodzakelijk om online een verzekeringsovereenkomst af te sluiten – bent u in principe aan de algemene  voorwaarden gebonden.

U doet er dus verstandig aan om de algemene voorwaarden door te nemen voordat u een verzekeringsovereenkomst afsluit, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? Advocatenkantoor Phea wijst u op uw rechten en geeft u advies. Waar nodig kan een gerechtelijke procedure aanhangig worden gemaakt. Heeft u een rechtsbijstandverzekering die dekking verleent? Uw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan uw advocaatkosten. Met uw toestemming nemen wij contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar om de dekking te regelen.

Advocatenkantoor Phea is ook aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen komt u eventueel in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U betaalt in dat geval slechts een eigen bijdrage. Advocatenkantoor Phea is bovendien aangesloten bij High Trust van de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor u doorgaans binnen enkele dagen weet of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Hebt u vragen over het verzekeringsrecht? Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op. Vraag hierbij om een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij een advocaat oordeelt of uw zaak kans van slagen heeft.

 

Dit artikel is gepubliceerd in de landelijke Chinese krant Asian News


Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact