Vrije advocaatkeuze verder verruimd, ook bij bezwaar - Advocatenkantoorphea.nl
Vragen of interesse? Neem contact op!

Vrije advocaatkeuze verder verruimd, ook bij bezwaar

Gepubliceerd: 08/04/2016


Het Europese Hof van Justitie heeft in twee uitspraken op 7 april 2016 het recht op vrije advocaatkeuze verder verruimd. Advocatenkantoor Phea heeft al eerder geschreven over de vrije advocaatkeuze. Met deze nieuwe uitspraken is duidelijk geworden dat verzekerden in ontslagprocedures bij het UWV en in fases van bezwaar voor een bestuursorgaan  op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar een externe advocaat mogen inschakelen indien de zaak valt onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekeraar is dan gehouden om de advocaatkosten te vergoeden.

Standpunt Europese Hof van Justitie

Volgens de Wet op het financieel toezicht mag een verzekerde voor rechtsbijstand op kosten van de verzekeringsmaatschappij een zelf gekozen advocaat inschakelen indien sprake is van een ‘gerechtelijke of administratieve procedure’. Over de term ‘administratieve procedure’ en de reikwijdte ervan ontstonden geschillen tussen verzekerden en hun rechtsbijstandverzekeraars, in dit geval: DAS en Achmea Rechtsbijstand. Een ontslagprocedure voor het UWV en het instellen van bezwaar bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) tegen een afwijzend besluit vielen volgens de rechtsbijstandverzekeraars niet onder een ‘administratieve procedure’ die aldus weigerden om in die procedures de kosten van de zelf gekozen advocaat te dekken. Door DAS werd aangevoerd dat de term ‘administratieve procedure’ enkel ziet op procedures voor een gerecht in eigenlijke zin, dus waar een rechter aan te pas komt.  Het Europese Hof is gevraagd om meer duidelijkheid te verschaffen.

Het Europese Hof maakt korte metten met de standpunten van de rechtsbijstandverzekeraars en oordeelt dat deze uitleg van rechtsbijstandverzekeraars niet volgt uit de tekst van de Europese Richtlijn, die spreekt over het recht op een vrije advocaatkeuze in ‘administratieve of gerechtelijke procedures’. Daarnaast is de uitleg van de rechtsbijstandverzekeraars niet in overeenstemming met het doel van de Europese Richtlijn, die juist gericht is op een ruime bescherming van de belangen van de verzekerden. De verzekerden hadden in beide zaken behoefte aan rechtsbescherming. Concluderend oordeelt het Europese Hof dat het begrip ‘administratieve procedure’ mede omvat de fase van bezwaar bij een bestuursorgaan waarin dat orgaan een voor beroep in rechte vatbaar besluit geeft. Tevens valt de ontslagprocedure bij het UWV onder het begrip ‘administratieve procedure’.

Wat betekent dit voor u?

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, is met het antwoord van het Europese Hof in ieder geval duidelijk geworden dat u als verzekerde in een ontslagprocedure bij het UWV en bij het instellen van bezwaar voor een bestuursorgaan (zoals het College van B&W van een gemeente, het UWV of het CIZ) op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar een zelf gekozen advocaat mag inschakelen.

Het kan natuurlijk zijn dat uw rechtsbijstandverzekeraar in het verleden heeft geweigerd om de advocaatkosten voor het instellen van bezwaar of in een ontslagprocedure bij het UWV te vergoeding waarna u zelf een advocaat heeft ingeschakeld op eigen kosten. Op basis van deze uitspraken kunt u die kosten alsnog vergoed krijgen. Heeft u advocaatkosten gemaakt in het verleden en wilt u die alsnog vergoed krijgen of  wilt u nu zelf een advocaat kiezen in uw zaak en heeft u een rechtsbijstandverzekering? Advocatenkantoor Phea wijst u op uw rechten en geeft u advies. Waar nodig kan een gerechtelijke procedure aanhangig worden gemaakt. Met uw toestemming nemen wij contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar om de dekking bevestigd te krijgen. Heeft u vragen hierover? Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op. Vraag hierbij om een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij een advocaat oordeelt of uw zaak kans van slagen heeft.

 


Vrijblijvend een gesprek inplannen voor uw juridisch probleem? Neem contact op! Direct contact